Praca tymczasowa lekarstwem na bezrobocie?

bezrobocie-praca-tymczasowaJak podają eksperci obserwujący i badający polski rynek pracy oraz rynki zagraniczne, rośnie liczba pracowników tymczasowych, która w pierwszym kwartale 2015 roku wyniosła ponad trzysta sześćdziesiąt tysięcy osób. Najchętniej na tego typu umowy zatrudniani się pracownicy produkcyjni, a także wysokiej klasy specjaliści. Zatem czy praca tymczasowa może być lekarstwem na wciąż wysokie bezrobocie w Polsce?
Eksperci przekonują,że praca tymczasowa może być świetnym rozwiązaniem dla osób młodych, które nie mają doświadczenia zawodowego lub mają je bardzo niewielkie. To sposób na zdobycie upragnionej praktyki zawodowej, która wzbogaci nie tylko CV młodego człowieka. Wskazuje się także, że jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które długo pozostawały poza rynkiem pracy, na przykład kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim czy wychowawczym. Więcej

Nowe kryteria rekrutacyjne

bezrobocie-rozmowaJeśli przyzwyczajono osoby starające się o posadę do pewnych wyuczonych i pożądanych zachowań czy zapisów w CV czy liście motywacyjnym, to powoli rozpoczyna się zmiana, która w konsekwencji spowoduje inne podejście do kandydatów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Na czym polega ta zmiana? Do tej pory wydawało się, że szkoła wyższa, którą się ukończyło ma ogromne znaczenie dla pracodawcy. Miała ona dawać pewnego rodzaju gwarancję co do poziomu zdobytej wiedzy. Więcej

Bezrobocie nosi spódnicę

bezrobocie-kobietaPrzeglądając dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, wyłania się niepokojący obraz. Otóż jeśli prześledzi się dokładnie te dane pod względem płci, okaże się, że większość osób bezrobotnych to kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego chętniej zatrudnia się mężczyzn niż kobiety? Dlaczego bezrobocie nosi spódnicę? Więcej

Zasiłek dla bezrobotnego rodzica w 2016 roku

bezrobotni-rodzic-zasilekPozostawanie bez pracy, zwłaszcza długotrwałe, nie jest sytuacją sprzyjającą szczęściu i spokojowi rodzinnemu. Zwłaszcza, gdy jedno z rodziców nie może znaleźć zatrudnienia. Na szczęście ustawodawca pomyślał o tej, niemałej przecież, grupie osób bezrobotnych i znowelizował ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre inne ustawy. W wyniku tej zmiany, osobom bezrobotnym, posiadającym niepełnoletnie dzieci, będzie przysługiwała dodatkowa pomoc finansowa. Więcej

Praca dla młodych ludzi

bezrobotni-razemChoć były już Minister Pracy i Polityki Społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz, chwalił się, że we wrześniu stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła dawno niewidzianą jednocyfrową wartość, czyli 9,9%, to problem osób niemogących znaleźć pracy wciąż jest aktualny. Szczególnie dotkliwe jest pozostawanie bez pracy osób młodych, czyli do trzydziestego roku życia. Na przeciw temu zjawisku, zjawisku bezrobocia osób młodych, wychodzi nowelizacja ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jej nowelizację przyjął Sejm 25 września bieżącego roku, a prezydent Andrzej Duda ją podpisał. Nowe przepisy mają pozwolić na uzyskanie zatrudnienia przez około  sto tysięcy młodych ludzi. Więcej