Posty z "January, 2016"

Bezrobocie nosi spódnicę

bezrobocie-kobietaPrzeglądając dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, wyłania się niepokojący obraz. Otóż jeśli prześledzi się dokładnie te dane pod względem płci, okaże się, że większość osób bezrobotnych to kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego chętniej zatrudnia się mężczyzn niż kobiety? Dlaczego bezrobocie nosi spódnicę? Więcej