Posty z "November, 2014"

Staż zawodowy czyli jak wrócić na rynek pracy?

starzystaAbsolwent studiów wyższych lub szkoły zawodowej, a także osoby pozostające ponad 24 miesiące bez pracy, mogą starać się o płatny staż zawodowy. Należy podkreślić, iż obejmuje on wyłącznie osoby zarejestrowane w urzędzie pracy. W innym przypadku nie można mówić o stażu zawodowym w rozumieniu polskich przepisów prawa. Więcej