Posty z "July, 2015"

Bezradność PUP?

biuroCzy warto iść do urzędu pracy po oferty pracy? Czytając ostatni raport Najwyższej Izby Kontroli z przeprowadzonych kontroli między 1 stycznia 2011 roku a 31 marca 2014 roku można mieć uzasadnione obawy i wątpliwości. Oto, jak wynika z raportu, staże, szkolenia, prace interwencyjne i roboty publiczne nic nie dają bezrobotnym, a już na pewno nie oczekiwane zatrudnienie.
W raporcie, o którym mowa powyżej, można przeczytać, iż wskaźniki efektywności zatrudnieniowej, którymi posługuje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej są zawyżone, niemiarodajne i przede wszystkim nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Więcej