Bezrobocie nosi spódnicę

bezrobocie-kobietaPrzeglądając dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy, wyłania się niepokojący obraz. Otóż jeśli prześledzi się dokładnie te dane pod względem płci, okaże się, że większość osób bezrobotnych to kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego chętniej zatrudnia się mężczyzn niż kobiety? Dlaczego bezrobocie nosi spódnicę?
Odpowiedź na powyższe pytania nie jest wcale taka prosta i oczywista, jakby się mogło wydawać. Jest wiele czynników determinujących przytoczone statystyki. Jednym z nich jest powszechnie obowiązujący stereotyp, że kobieta jest matką i musi dbać o dzieci. W związku z tym częściej chodzi na zwolnienia lekarskie, zwalnia się z pracy czy do niej spóźnia. bezrobocie-kobiety-seminariumKobiety częściej także niż mężczyźni opiekują się osobami zależnymi – niepełnosprawnymi czy w podeszłym wieku. To na ich barkach leży główny ciężar opieki związanej z zapewnieniem codziennych, podstawowych czynności – higiena, karmienie, ćwiczenia. W trudnej sytuacji na rynku pracy są zwłaszcza kobiety młode, w wieku od 23 do 40 lat. To im najczęściej przypina się łatkę młodych żon, a później matek. To właśnie w tym wieku najczęściej zachodzą w ciążę i idą na zwolnienie lekarskie, co zmusza pracodawcę do reorganizacji jej miejsca pracy – albo zatrudnia się kogoś na zastępstwo, albo rozdziela obowiązki nieobecnej na innych pracowników.
Jest jeszcze inny powód, dla którego dane statystyczne o zarejestrowanych osobach bezrobotnych wskazują na przeważającą liczbę kobiet. Ma to silny związek z poczuciem odpowiedzialności za dom i dumą. Otóż mężczyźni trudniej przyjmują rolę zależną od kogoś – od państwa, od urzędnika. bezrobocie-matka-z-dzieckiemWolą pójść do pracy na czarno i przynieść do domu jakiekolwiek pieniądze, niż chodzić po zakładach pracy i tłumaczyć się urzędnikom, czemu go nie przyjęto do pracy. Kobiety pod tym względem są inne. Częściej to właśnie panie stawiają się w urzędzie pracy czy ośrodku pomocy społecznej po pomoc nie tylko materialną. Kobietom łatwiej przychodzi proszenie o pomoc, a przecież bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy o taką pomoc proszą.
I jeszcze jednak kwestia, niezwykle ważna w tym temacie. Mężczyźni częściej podejmują pracę zarobkową na czarno. Zakresu tego typu prac jest dość szeroki, jednak przeważają w nim prace fizyczne. Mężczyźni także częściej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej, co automatycznie skreśla ich z listy zarejestrowanych bezrobotnych, o ile się w ogóle zarejestrowali. Do tego kolejną kwestią jest wyjazd zagraniczny w poszukiwaniu pracy. Kiedy kobiety zostają w domach, zajmują się dziećmi, rodzicami, teściami, mężczyźni wyjeżdżają do innych krajów by podjąć pracę – pominąć w tym kontekście należy fakt czy będzie to legalne czy nielegalne zatrudnienie.

Podziel się swoim zdaniem.