Zasiłek dla bezrobotnego rodzica w 2016 roku

bezrobotni-rodzic-zasilekPozostawanie bez pracy, zwłaszcza długotrwałe, nie jest sytuacją sprzyjającą szczęściu i spokojowi rodzinnemu. Zwłaszcza, gdy jedno z rodziców nie może znaleźć zatrudnienia. Na szczęście ustawodawca pomyślał o tej, niemałej przecież, grupie osób bezrobotnych i znowelizował ustawę o świadczeniach rodzinnych oraz niektóre inne ustawy. W wyniku tej zmiany, osobom bezrobotnym, posiadającym niepełnoletnie dzieci, będzie przysługiwała dodatkowa pomoc finansowa.
Od 1 stycznia 2016 roku bezrobotni rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowe pieniądze, przysługujące im z tytułu rodzicielstwa. W przypadku, gdy urodzi się jedno dziecko, nowe świadczenie wypłacane będzie przez 52 tygodnie, czyli tyle, ile wynosi obecnie urlop macierzyński. Natomiast, gdy na świat przyjdzie dwoje i więcej dzieci w wyniku jednej ciąży, wsparcie finansowe będzie trwać 71 tygodni. Nowe świadczenie nazwane świadczeniem rodzicielskim, jest odpowiedzią na potrzeby przede wszystkim tych osób bezrobotnych, które do tej pory nie łapały się na dodatkowe świadczenia, a jednak ich sytuacja materialna nie była wystarczająca.bezrobotni-swiadczenie-rodzicielskie
Ustawodawca zadecydował, że od 1 stycznia 2016 roku będzie wypłacane świadczenie rodzicielskie tym osobom, którym urodziło się dziecko lub dzieci, a które do tej pory nie mogły liczyć na zasiłek macierzyński lub uposażenie macierzyńskie ponieważ na przykład nie miały etatu. Dzięki temu skorzystać z tych zasiłków będą mogli między innymi rolnicy, studenci czy właśnie osoby bezrobotne (bez względu na posiadany status w urzędzie pracy) oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Do tej grupy zaliczono także przedsiębiorczych rodziców, którzy prowadzą działalność gospodarczą, jednak nie są uprawnieni do zasiłku macierzyńskiego.
Dobrą wiadomością jest to, że przyznanie świadczenia rodzicielskiego nie będzie zależało od sytuacji materialnej rodziców. Obecnie występuje to kryterium, które eliminuje osoby, którym pomoc jest potrzebna, ale ich dochód przekracza nieznacznie (na przykład o 5 czy 15 złotych) wskazany poziom dochodu na osobę. Ministerstwo ustanowiło także sztywną kwotę zasiłku, która wynosić będzie 1.000 zł netto.
bezrobotni-rodzina-dzieciUstawodawca wskazał także, że nie będzie możliwe pobieranie na to samo dziecko zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rodzicielskiego. Oznacza to, że w rodzinie, w której jedno z rodziców otrzymało zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres wskazany w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, świadczenie rodzicielskie nie będzie przyznany.
Wniosek o świadczenie rodzicielskie będzie można złożyć w ośrodku pomocy społecznej, w urzędzie gminy lub innym podmiocie wskazanym do tego celu przez wójta, burmistrza lub prezydenta. Ustawodawca bowiem wskazuje właśnie włodarzy miast i wsi jako tych, którzy mają dystrybuować pomoc finansową.

Podziel się swoim zdaniem.