Zasiłek dla bezrobotnych – 2019

zasiłek-dla-bezrobotnychJak co roku nieco zmieniają się kwoty dotyczące kwoty jaką mogą otrzymać osoby zarejestrowane jako bezrobotni od urzędu pracy. Poniżej przedstawiamy informacje potrzebne każdemu bezrobotnemu. Jak kwota obowiązuje w roku 2019? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.

Osoby, które chcą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych muszą wykazać przez urzędem odpowiedni staż pracy. Warunkiem jest pozostawać w stosunku pracy przez rok w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację bezrobotnego. W okresie wykonywania pracy należy również pobierać wynoszące kwotę minimalnego wynagrodzenia. W 2018 roku wynosiło ono 2100 zł brutto, a w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto. Dowodem przed urzędem będzie ukazanie odpowiedniego dokumentu. Może to być umowa o pracę czy świadectwo pracy. Osoby, które były pieniądzezatrudnione przez cały rok i pobierały minimalne wynagrodzenie nie muszą się martwić i otrzymają zasiłek dla bezrobotnych jeżeli zarejestrują się w odpowiednim urzędzie pracy. Należy jednak pamiętać o jeszcze jednym warunku, który dotyczy formy rozwiązania umowy o pracę. Umowa o pracę musi być rozwiązana z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nie pracownika. Przykładem takiego stanu rzeczy jest np. likwidacja stanowiska pracy.

Wielkość zasiłku do 31 maja 2019 roku wynosi przez pierwsze 3 miesiące 678,30 zł brutto (594,25 zł netto) dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Przy stażu pracy między 5 a 20 lat zasiłek wyniesie przez pierwsze 3 miesiące 847,80 zł brutto (730,50 zł netto). W przypadku osób ze stażem pracy powyżej 20 lat zasiłek przez pierwszy 3-miesięczny okres wyniesie 1017,40 zł brutto (867,83 zł netto). W kolejnych miesiącach pozostawania na zasiłku dla bezrobotnych jest kwoty zmniejszają się również w zależności od stażu przepracowanego. wysokość-zasiłkuOsoby z najmniejszym staże otrzymają 532,60 zł brutto (476,67 zł netto), osoby ze średnim stażem pracy otrzymają 665,70 zł brutto (583,79 zł netto). Natomiast osoby z największym staże pracy otrzymają 798,90 zł brutto, a więc 691 zł na rękę. Okres pobierania zasiłku wynosi 6 miesięcy, jednak może zostać wydłużony do roku lub więcej. Przepisy również pozwalają na skrócenie okresu zasiłku. Dokumenty potrzebne do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna to dowód osobisty, świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo pracy, dokumenty dotyczące niepełnosprawności lub przeciwwskazania do wykonywania określonych pracy (jeżeli występują).

Podziel się swoim zdaniem.