Nowy stary program socjalny – 300+

SONY DSCNiedawno w życie wszedł niespotykany w Polsce program 500+, który mocno pomaga części rodzin, a niektóre mocno rozleniwia. Jeszcze w tym roku program ma być zmodyfikowany i pozwoli otrzymać środki już od pierwszego dziecka bez kryteriów dochodowych. Na świeczniku pojawił się również inny program, a więc 300 plus.

dobry-startW zeszłym roku jednym z programów socjalnych był program „Dobry start”, który potocznie nazywany jest programem 300+. Wypłaty z tego programu były dokonywane w oparciu o rozporządzenie, a więc nie było wiadomo czy w kolejnym roku będą dalej wypłacane. Oczywiście można było się domyślić, iż w roku wyborczym rząd nie zrezygnuje z takiego programu socjalnego. Teraz już wiemy na pewno – projekt ustawy o świadczeniu „Dobry start” został opublikowany. Jak stwierdziła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, program ten zapisany w ustawie zapewni stabilizację świadczenia oraz da większą pewność co do jego dalszego funkcjonowania. Program pozwala na uzyskanie 300 zł dla  dziecka , które rozpoczyna rok szkolny, na tak zwaną wyprawkę. O pieniądze może starać się rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.

szkołaProgramem są objęci uczniowie, którzy nie ukończyli 20 lat oraz 24 lat w przypadku posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności , potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program nie obejmie dzieci uczących się w przedszkolach oraz studentów. Wnioski o 300 plus można składać między 1 lipca i 30 listopada poprzez Internet oraz między 1 sierpnia a 30 listopada w tradycyjny sposób. Kwota przysługująca w wysokości 300 zł jest dzielona na dwa w przypadku gdy dziecko jest pod opieka naprzemienną obojga rodziców. Czas oczekiwania na środki wynosi 2 miesiące w przypadku złożenia wniosku po sierpniu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w lipcu lub sierpniu to pieniądze zostaną wypłacone do 30 września. By otrzymać środki należy złożyć odpowiedni wniosek, będzie również potrzebny dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport. Wniosek może zostać złożony w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innym miejscu wyznaczonym w gminie.

Podziel się swoim zdaniem.