Posty z "March, 2015"

Idealny pracownik czyli kogo w 2015 roku szuka pracodawca.

pracownik-idealnyTak jak zmienia się świat, technologie i potrzeby gospodarki, tak samo reaguje na postęp rynek pracy. Zmiany dotykają najczęściej wymogów stawianych kandydatom do pracy, a także zadań wykonywanych na danym stanowisku. Zmieniające się oczekiwania wobec pracowników przekładają się na rozmowę kwalifikacyjną oraz treść ogłoszenia o pracę. Więcej