Posty z "November, 2017"

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

pracaKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest funduszem przeznaczonym na dofinansowywanie kształcenia ustawicznego pracowników, ale również pracodawców. Jego celem jest przeciwdziałanie utraty pracy, co za tym idzie walka z bezrobociem zanim jeszcze do niego dojdzie. Inicjatywa słuszna i wielce pomocna. Czym jest dokładnie KFS i kto może się ubiegać o środki z funduszu? Zapraszamy do naszego artykułu.

Więcej