Załóż swoją firmę i bądź sobie szefem!

szefZakończył się okres finansowania różnych inicjatyw ze środków europejskich w latach 2007-2013 i rozpoczyna się kolejny na lata 2014-2020. Do tej pory osoby bezrobotne miały szansę założyć swoją działalność gospodarczą korzystając z kilku źródeł – ze środków Urzędu Pracy lub na przykład ze środków tak zwanych operatorów, którzy dysponowali funduszami unijnymi i przyznawali dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej niezależnie od urzędów pracy. Oczywiście nie można było skorzystać z jednych i drugich pieniędzy, jednak ich skala była podobna, zatem jeśli komuś nie udało się w urzędzie (co raczej nie miało miejsca), mógł udać się do takiego operatora i tutaj poszukać pomocy w realizacji swojego pomysłu na biznes.

Okres ten jednak się już skończył i mozolnie rozpoczyna się kolejny. O ile środki z urzędów pracy nie są w tak wielkim stopniu uzależnione od funduszy unijnych, gdyż najczęściej pochodzą z Funduszu Pracy, to część urzędów także sięgała po możliwość realizacji projektów unijnych wlasny-biznespolegających na przyznawaniu dotacji dla młodych przedsiębiorców. Do tej pory środki unijne dysponowane były w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obecnym okresie programowania, czyli w latach 2014-2020 ulegnie to zmianie i pieniądze pochodzić będą z Regionalnych Programów Operacyjnych. Oznacza to, że każde województwo dysponować będzie inną kwotą środków przeznaczonych dla młodych przedsiębiorców, oraz różnymi pomysłami na pomoc dla nich.

Z ogólnych danych pochodzących od Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, w latach 2014-2020 nie będzie szczególnych ograniczeń co do osób, które będą mogły skorzystać z funduszy, jednak na pewno będą grupy społeczne, które w sposób szczególny zostaną uprzywilejowany w pierwszeństwie do unijnej kasy. Zaliczać się do nich będą osoby niepełnosprawne, osoby do 25 roku życia czy młode matki powracające na rynek pracy. Na pomoc w założeniu swojej działalności będą także mogły liczyć osoby długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia.

Kluczem do uzyskania dofinansowania będzie, jak zawsze, trafny i dobrze rokujący pomysł oraz odwaga do podjęcia decyzji o samodzielnym kierowaniu firmą. Taka osoba nie zostanie bez „opieki”. Zaplanowane są szkolenia na tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz wszelkimi towarzyszącymi zjawiskami – marketingiem, doradztwem czy korzystni pożyczkami o niskim oprocentowaniu. Potencjalny biznesmen uzyska także pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz innych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania swojej firmy. Będziedobry-szef także można uzyskać pożyczki czy dotacje dla istniejących już firm na ich rozwój i unowocześnienie / wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Szczegóły tych działań będą za pewne podawane w trochę późniejszym terminie, gdyż pomimo, że nastał rok 2014, to perspektywa finansowa nie jest do końca gotowa. Cóż, należy uzbroić się w cierpliwość i czujnie obserwować strony urzędów pracy czy ministerstwa. Warto pomyśleć o swoim biznesie, zwłaszcza, gdy stwarzana jest możliwość uzyskania bezzwrotnego dofinansowania na start, co bardzo pomaga w rozwinięciu skrzydeł na rynku pracy.

Podziel się swoim zdaniem.