Wskaźniki HR 2018

pracownicy-szkolenieFirma Sedlak & Sedlak przeprowadziła analizę rynku pracy w celu określenia zmian zachodzących w obszarze funkcjonowania pracowników, ich efektywności w pracy oraz nieobecności pracowników w pracy. Te badania pozwoliły na określenie skali problemów dotyczących absencji pracownika w pracy oraz wyznaczeniu rentowności środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników

zatrudnienieWyniki pokazują jednoznacznie, iż w dalszym ciągu rotacje pracowników są bardzo duże, a nakłady poświęcane na rekrutacje wciąż nie spadają. Rotacje pracowników były obserwowane w całym kraju i praktycznie w każdej branży. Największe występowały w regionach zachodnich, najmniejsze natomiast w regionach wschodnich. Podobnie jak w latach poprzednich największe rotacje występowały w dużych przedsiębiorstwach – takie działania rynkowe nie powinny dziwić ze względu na to, iż od kilku lat w Polsce mamy rynek pracownika. Badania wskazały również, na to że zatrudnienie nowego pracownika jest czasochłonne oraz kosztowne. Taki stan rzeczy możemy zaobserwować w szczególności w rekrutacji na wyższe stanowiska oraz na stanowiska specjalistyczne. Duże rotacje oraz zaostrzona walka o pracownika spowodowały, iż wzrosły płace oraz nakłady na świadczenia pozapłacowe. Takie relacje przełożyły się również na wzrost zysków wypracowanych przez pracowników oraz zysków przełożonych w racji – zainwestowana złotówka wynagrodzenia.

policjaMimo, duży rotacji pracowników w poprzednim roku odnotowano mniejsze nakłady na szkolenia pracowników oraz mniejsze ilości godzin, które poświęcał pracownik na doszkalanie się. Duże przedsiębiorstwa jednak nie zwalniały tempa, dalej inwestując w pracownika. Tutaj można było zaobserwować odwrotny trend do rynkowego, a więc wzrost wykorzystania budżetu na szkolenia. Kolejną konkluzją jest to, iż firmy walcząc o pracowników były zmuszone podnosić wynagrodzenia by być bardziej konkurencyjnymi i zauważalnymi na rynku. Reasumując badania potwierdziły, iż mamy w dalszym ciągu silną pozycję pracownika na rynku pracy. Należy jednak pamiętać, iż nie w każdej firmie dane z badań pokrywają się z rzeczywistością, wszystko jest zależne do rodzaju przedsiębiorstwa, rynku na którym działa oraz regionu.

Podziel się swoim zdaniem.