W liście motywacyjnym są frazesy, część 1

list-motywacyjnyAplikując o nową posadę składa się szereg dokumentów, które między innymi mają potwierdzić kwalifikacje zawodowe, posiadane umiejętności przydatne na danym stanowisku pracy czy oświadczenia o niekaralności czy nieposzlakowanej opinii. Wiele z dodatkowych wymagań, zawartych w ogłoszeniu, znajduje się w liście motywacyjnym. Jest on częścią dokumentów, które przyszły pracodawca chce widzieć podczas rekrutacji. Dlatego bardzo często listy motywacyjne pisane są pod konkretne ogłoszenie o pracę. I w zasadzie nie ma w tym nic złego, o ile zawarte w nim informacje są zgodne z prawdą. Co zatem zawrzeć w liście motywacyjnym, by zainteresować swoją osobą rekrutera? Najczęściej umieszcza się w liście motywacyjnym informacje, które występują w ogłoszeniu o pracę. Czyli jeśli pracodawca szuka kogoś, kto będzie miał cały czas kontakt z klientami, będzie odpowiadać na pytania, przesyłać informacje itd., to oznacza, że najprawdopodobniej szuka osoby, która nie boi się ludzi, chętnie z nimi współpracuje, jest kulturalna i empatyczna. Zatem co wpisywać, aby pracodawca zechciał się z nami spotkać? Oto krótki słowniczek pojęć, które chętnie widzi przyszły szef u swego pracownika.praca

Po pierwsze komunikatywność. To słowo klucz. Jest niezwykle szerokie i mieści w sobie wiele znaczeń i zachowań, które może oczekiwać od kandydata pracodawca. Ważnym jest, aby pisać o niej w liście motywacyjnym wtedy, kiedy rzeczywiście jest się osobą komunikatywną, a nie cichą myszką. Pracodawca szybko zweryfikuje tę kompetencję. Często szuka się osób o takich predyspozycjach na stanowiska obsługi klienta, przy pracy z mediami czy na stanowiskach kierowniczych. Pocieszeniem dla tych wszystkich, którzy są raczej wycofani i zamknięci w sobie jest takie, że komunikatywności można się nauczyć.

Inną ważną cechą, która często pojawia się w listach motywacyjnych jest asertywność. Pod tym pojęciem należy rozumieć sprzeciwienie się, wyrażenie własnej opinii lub poparcie czegoś bez lęku, z poszanowaniem praw, uczuć i poglądów innych. To umiejętność zawierania kompromisów, to swego rodzaju partnerstwo. Pracodawca, zwłaszcza ten świadomy, będzie cenić w pracowniku tę cechę, dlatego może się ona pojawić w ogłoszeniu. I znów należy mieć na uwadze, że jej posiadanie lub nie można bardzo szybko zweryfikować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego nie warto kłamać w liście motywacyjnym. help-deskCechy tej najczęściej szuka się u kierowników, asystentów czy recepcjonistów.

Cierpliwość z kolei jest wymagana w niektórych zawodach, jak np. nauczyciel, opiekun osoby zależnej, przedszkolanka, zegarmistrz. Cierpliwość musi się posiadać, nie da się jej wyćwiczyć, nabyć, choć są tacy, co twierdzą, że można. Tymczasem zanim wpisze się ją w list motywacyjny, należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy się ją posiada. Jeśli wymaga jej od nas pracodawca, to oznacza, że na danym stanowisku pracy będzie ona niezbędna. Nie ma co startować w konkursie na stanowisko, na którym wytrzyma się kilka, może kilkanaście tygodni.

Podziel się swoim zdaniem.