Transfer zasiłku dla bezrobotnych

flaga-ueReguła jest taka, iż by uzyskiwać zasiłek dla bezrobotnych należy mieszkać w kraju, w którym się ten zasiłek pobiera. Jednak po spełnieniu pewnych warunków można wyjechać do krajów Unii Europejskiej i nadal otrzymywać zasiłek z kraju, w którym nabyte zostało prawo do zasiłku.

ludzieTransfer zasiłku nieco inaczej wygląda w przypadkach pobytu zagranicznego do i powyżej 3 miesięcy. W przypadku pobytu do 3 miesięcy zasiek może być nadal pobierany (czasami nawet maksymalnie 6 miesięcy) z kraju, w którym dana osoba ostatnio pracowała, w zależności od instytucji wypłacającej zasiłek. Można go pobierać w innych krajach UE jeżeli dana osoba jest osobą całkowicie bezrobotną oraz osobą uprawnioną do zasiłku dla bezrobotnych w kraju w którym przyznano status osoby bezrobotnej. By dochować wszelkich formalności przed wyjazdem do innego kraju należy być od co najmniej czterech tygodni zarejestrowanym jako osoba bezrobotna poszukująca pracy oraz wystąpić do krajowych służb zatrudnienia z formularzem U2 o przeniesienie zasiłku dla bezrobotnych za granicę. Po przyjeździe do kraju docelowego należy zarejestrować się w danych urzędzie ds. zatrudnienia jako osoba poszukująca pracy (mamy na to 7 dni). Przy rejestracji należy przedstawić formularz U2 oraz zgodzić się na wszelkie kontrole, którym poddaje się osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych w danym kraju. Warto pamiętać by dowiedzieć jakie w danym kraju są prawa i obowiązki osób poszukujących pracy, ponieważ mogą one być zgoła odmienne niż w kraju macierzystym. Kwota zasiłku będzie identyczna z kwotą, którą bezrobotny otrzymywał do tej pory.

transfer-ludziW przypadku gdy spędzimy za granicą więcej niż 3 miesiące trzeba wystąpić z wnioskiem o przedłużenie transferu należnych świadczeń do krajowych służb zatrudnienia w danym kraju. Przedłużenie może trwać od 3 do 6 miesięcy. Większość krajów będzie jednak stosowała dodatkowe kryteria oceny takich wniosków. Mogą to być np. dowody poświadczające wszystkie próby znalezienia pracy, dowody na to, że wydłużenie transferu pozwoli na znalezienie pracy czy informacje na temat możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Pamiętać należy również, iż wszystkim obywatelom UE przysługują te same prawa w dostępie do pracy, wsparcia ze strony służb zatrudnienia lub wsparcia finansowego w poszukiwaniu pracy. Dodatkowo należy pamiętać, iż władze kraju w którym przebywamy mogą czekać, aż zwiążemy się z rynkiem pracy mocniej by wspomagać nas innymi dodatkowymi formami pomocy, jak np. dofinansowaniem do działalności gospodarczej lub niskooprocentowanymi pożyczkami.

Podziel się swoim zdaniem.