Poznaj atom

W Gniewinie i Krokowej wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Wtorek 09 września 2014

Blisko 2/3 mieszkańców województwa pomorskiego jest zdania, że w najbliższym czasie w Polsce powinna zostać wybudowana elektrownia jądrowa. Jednocześnie bardzo wysokie poparcie dla realizacji takiej inwestycji jest w gminach, w których elektrownia może powstać - wynika i badań przeprowadzonych przez TNS Polska.

Z przedstawionych przez PGE EJ1 wyników badań TNS wynika w tzw. gminach lokalizacyjnych poparcie dla budowy w Polsce elektrowni jądrowej jest bardzo wysokie. W Krokowej, gdzie odnotowano bardzo wyraźny wzrost w stosunku do poprzedniego badania przeprowadzonego jesienią ubiegłego roku, akceptacje dla elektrowni jądrowej wzrosła z 56 proc do 71 proc., a w Gniewinie spadła o 2 proc. i wynosi 83 proc. Najmniejszym poparciem projekt budowy elektrowni jądrowej cieszy się w Choczewie gdzie jest na poziomie 57 proc. (spadek z 60 proc.)

Jednocześnie z badania wskazują, że wśród mieszkańców gmin Krokowa, Choczewo i Gniewino jest wysokie poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie. Wynosi ono odpowiednio: 72 proc (wzrost z 58 proc.)., 60 proc. (wzrost z 57 proc.) i 80 proc.(wzrost z 74 proc.).

Jak wynika z przedstawionych przez PGE EJ wyników badań poparcie mieszkańców dla programu budowy elektrowni jądrowej jest skorelowane z poziomem wiedzy. Im jest ona wyższa, tym wyższa jest akceptacja dla budowy elektrowni. Wśród mieszkańców, których poziom wiedzy jest oceniany na bardzo dobry zwolennicy energetyki jądrowej stanowią 71 proc., a przeciwnicy tylko 2 proc. Wśród tych których wiedza jest na poziomie dostatecznym i nie dostatecznym dominują przeciwnicy budowy elektrowni jądrowej, którzy stanowią odpowiednia 50 i 48 proc. badanych.

Jeśli chodzi o korzyści jakie respondenci kojarzą z powstaniem elektrowni jądrowej to mieszkańcy trzech lokalizacyjnych gmin najczęściej wskazują tańszą energię elektryczną, w gminie Krokowa i Gniewino wskazywało na to prawie 70 proc. respondentów oraz nowe miejsca pracy (Krokowa - 57 proc., Choczewo - 37 proc., a Gniewino - 41 proc.

Z badań wynika także, ze około połowa mieszkańców województwa pomorskiego uważa, że elektrownia jądrowa położona w miejscowościach nadmorskich może być potencjalną atrakcją dla turystów z Polski i zagranicy (49 proc.), przyciągnie też wycieczki szkolne (53 proc.). Podobne oceniają sytuację mieszkańcy gmin lokalizacyjnych – najbardziej wierzą w to mieszkańcy gminy Krokowa (odpowiednio 67 proc. i 70 proc.) i Gniewino (62 proc. i 63 proc.). W gminie Choczewo przekonanie co do atrakcyjności turystycznej w związku z powstaniem elektrowni jądrowej jest zdecydowanie niższe i wynosi 30 proc.

Jeśli chodzi o zagrożenie jakie dostrzegają mieszkańcy w związku z powstaniem elektrowni jądrowej, to największe obawy budzi ryzyko awarii, na które wskazuje 72 proc. respondentów z gminy Choczewo, 43 proc. z gminy Krokowa i 34 proc. z gminy Gniewino. Na drugim miejscu są zagrożenia związane ze składowaniem odpadów (Choczewo - 38 proc., Krokowa - 24 proc. i Gniewino -14 proc. Relatywnie niewielkie są obawy mieszkańców związane z utratą atrakcyjności turystycznej gmin, najmniej boją się tego przedstawiciele gminy Gniewino (4 proc), a najbardziej Choczewo (16 proc.).
Około 40 proc. mieszkańców gminy Krokowa i Gniewino nie dostrzega żadnych zagrożeń związanych z planowaną inwestycją, a w przypadku Choczewa jest to tylko 15 proc.

Połowa mieszkańców gmin Krokowa i Choczewo jest zdania, że ich gmina skorzysta na budowie elektrowni jądrowej. W gminie Gniewino taką opinię wyraża tylko 27 proc.

Badanie sondażowe zostało przeprowadzone na zlecenie PGE EJ 1 przez instytut TNS Polska w okresie maj-czerwiec 2014. W województwie pomorskim badanie prowadzono w potencjalnych lokalizacjach budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz wybranych gminach sąsiadujących. W gminie Choczewo przeprowadzono 597 wywiadów, Gniewino - 294 wywiadów, Krokowa - 596 wywiadów, Gdańsk - 201 wywiadów, Gdynia - 100 wywiadów i Sopot 100 wywiadów.

Źródło: cire.pl
Facebook