Poznaj atom

Przyszli technicy-nukleonicy rozpoczynają praktyki w NCBJ

Poniedziałek 17 lutego 2014

17 lutego br, w Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), w ramach projektu „Szkoła z przyszłością” 41 uczniów techników z województwa mazowieckiego rozpoczęło praktyki. Pod okiem ekspertów wykonają ćwiczenia w laboratoriach instytutu oraz zwiedzą jedyny w Polsce badawczy reaktor jądrowy „Maria”. To kolejny etap do modyfikacji programu nauczania przedmiotów ścisłych, m.in. w celu przygotowania kadr technicznych na potrzeby realizowanego programu energetyki jądrowej.

Podczas tygodniowej wizyty Ośrodek Jądrowy w Świerku będzie gościł uczniów z dwóch szkół: ZS nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie oraz ZSZ nr 1 im. J. Psarskiego w Ostrołęce. Uczestnicząc w zajęciach z ekspertami, zwiedzając badawczy reaktor jądrowy „Maria”, a przede wszystkim wykonując ćwiczenia w Laboratorium Fizyki Atomowej i Jądrowej Działu Edukacji i Szkoleń, poznają praktyczne zastosowania wiedzy, którą zdobywali w trakcie zajęć pozalekcyjnych w swoich szkołach. W sumie odbędą 30 godzin zajęć, co zostanie potwierdzone świadectwem ukończenia praktyk.

„Specjalnie dla nich, w naszym laboratorium dydaktycznym przygotowaliśmy zestaw ciekawych i rozwijających ćwiczeń. Każdy uczeń samodzielnie przeprowadzi od dwóch do czterech eksperymentów” – mówi mgr Marcin Paweł Sadowski z NCBJ, kierownik projektu „Szkoła z przyszłością” – „nauczymy ich m.in. zasad przeprowadzania eksperymentów naukowych, rejestrowania wyników pomiarów, analizy tych danych oraz opracowywania sprawozdań. Jednakże najważniejsze jest to, że będą mogli oni własnymi rękoma sprawdzić informacje teoretyczne poznane w szkole”.

Rozpoczynające się praktyki są częścią drugiego etapu projektu – etapu testowania. Służy on do zweryfikowania opracowywanej koncepcji nauczania w zawodzie technik nukleonik. Dalsze zajęcia lekcyjne, dające więcej informacji dla zespołu projektowego, odbędą się w przyszłym semestrze, a zakończą się letnimi praktykami dla kolejnej grupy uczniów.

„Wnioski z przeprowadzonych szkoleń z nauczycielami oraz zajęć z uczniami będą stanowiły podstawę do przygotowania produktu finalnego projektu – autorskiego programu nauczania zawodów nukleonicznych” – podkreśla prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, dyrektor Działu Edukacji i Szkoleń NCBJ, pomysłodawca projektu – „w ten sposób chcemy przygotować polską oświatę do kształcenia młodzieży zdolnej do wejścia na dzisiejszy rynek pracy, np. do sektora energetyki jądrowej”.

Projekt „Szkoła z przyszłością” o wartości 921 642 zł współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego). Partnerem projektu jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.Facebook