Poznaj atom

Program energetyki jądrowej przyjęty przez Komitet Stały RM

Piątek 10 stycznia 2014

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ). W kolejnym etapie programem zajmie się cały rząd.

PPEJ jest dokumentem strategicznym, który zawiera katalog działań, zadań i celów koniecznych dla budowy i eksploatacji w Polsce elektrowni jądrowych. Przyjęcie przez rząd PPEJ w formie uchwały powinno zapoczątkować cały szereg innych działań w programie jądrowym.

Przyjęcie przez rząd PPEJ jest jednym z warunków, by wiążąca stała się parafowana już umowa PGE, Taurona, Enei i KGHM w sprawie kupna udziałów w spółce celowej PGE EJ1. Drugim warunkiem jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Trzy spółki mają kupić po 10 proc. udziałów, a umowa zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jądrowej.

Nowy zarząd PGE zadeklarował, że jeżeli program zostanie przyjęty, to w I kwartale 2014 r. spółka PGE EJ 1powinna być gotowa rozpocząć postępowanie zintegrowane, które ma jednocześnie wyłonić dostawcę technologii, finansowania, usług serwisowych i paliwowych dla pierwszej elektrowni jądrowej.


Facebook