Poznaj atom

Powstał pierwszy w Polsce klaster poświęcony energetyce jądrowej

Czwartek 28 czerwca 2012

„Bezpiecznie zbudujemy bezpieczną elektrownię jądrową” – pod tym hasłem 27 czerwca 2012 r. w Warszawie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie założycieli klastra EUROPOLBUDATOM. Celem inicjatywy jest stworzenie płaszczyzny współpracy na rzecz rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W spotkaniu uczestniczyła Hanna Trojanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

Do inicjatywy przystąpiło 16 firm z branży energetycznej i budowlanej oraz instytucji naukowo-badawczych. Celem założycieli jest wykorzystanie doświadczeń polskich przedsiębiorstw i jednostek badawczych zdobytych przy realizacji projektów jądrowych na całym świecie do podnoszenia ich pozycji konkurencyjnej w sektorze. Klaster ma wspierać współpracę administracji z krajowymi przedsiębiorstwami budowlanymi na rzecz tworzenia nowych inicjatyw energetycznych. – Spotkaliśmy się, by podpisać umowę o powstaniu klastra i być Pani sojusznikiem w obszarze budowania z zastosowaniem najwyższych standardów, służyć wiedzą inżynierską oraz przekonywać sceptyków tego przedsięwzięcia – stwierdził Zbigniew Bachman, prezes zarządu Fundacji Wszechnicy Budowlanej, koordynatora EUROPOLBUDATOM.

- Ta inicjatywa znakomicie wpisuje się w program polskiej energetyki jądrowej, której jednym z głównych celów jest aktywizacja i zaangażowanie przemysłu. Wspólnie mamy szansę na sformalizowanie budowy zupełnie nowej jakościowo kultury technicznej – powiedziała minister Hanna Trojanowska. Sektor energetyki jądrowej podlega jednym z najbardziej rygorystycznych systemów prawnych, obowiązujących na świecie. Z tego powodu przez ponad 55 lat funkcjonowania komercyjnej energetyki jądrowej udało się osiągnąć zaawansowaną technologię oraz poziom bezpieczeństwa, jakiego nie ma w energetyce konwencjonalnej.

Wydarzenie stało się jednocześnie okazją do przekazania doświadczeń polskich ekspertów, zdobytych m.in. przy budowie elektrowni jądrowych w Finlandii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami i zastosowaniem nowoczesnych technologii podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych na świecie. W najbliższym czasie kolejne organizacje planują włączenie się w działania klastra.

FOT: Źródło IAEA

Facebook