Poznaj atom

Polskie stoisko na wystawie World Nuclear Exibition 2016

Poniedziałek 11 lipca 2016

Polskie przedsiębiorstwa i instytuty naukowe posiadające kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów dla przemysłu jądrowego pod Patronatem Ministra Energii wzięły udział w II Międzynarodowych Targach Przemysłu Jądrowego.

Stoisko wystawowe, na którym zaprezentowano ofertę krajowego przemysłu i nauki w zakresie współpracy z energetyką jądrową, było jednym z 15 salonów narodowych. Swoją ofertę zaprezentowały tam przedsiębiorstwa FUD Crane Solutions LTD, Olmex, Rockfin, Stocznia Gdańska S.A./ GSG Towers oraz instytuty naukowo-badawcze – Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Instytut Spawalnictwa. Oprócz Polski stoiska krajowe zorganizowały je m. in. Hiszpania, Kanada, Rosja, Chiny, USA, Argentyna, Rumunia, Finlandia i Wielkia Brytania.

W wydarzeniu udział wziął Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który podkreślił, że „Polska, pomimo że nie posiada jeszcze elektrowni jądrowych, dysponuje już kompetentnymi ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami, które z powodzeniem realizowały i realizują projekty na rzecz energetyki jądrowej”.

Polski przemysł już dzisiaj posiada wysokie kompetencje do kooperacji z branżą jądrową, a wiele przedsiębiorstw zrealizowało w ostatnich latach liczne projekty dla tej branży. Z racji tego, że nie posiadamy jeszcze elektrowni jądrowych prace te realizowane są głównie bezpośrednio na rzecz zagranicznych elektrowni jądrowych i zakładów wzbogacania paliwa uranowego (udział w pracach budowlanych, prowadzeniu remontów, modernizacji i prac serwisowych). Polskie firmy na zlecenie zagranicznych kontrahentów wytwarzają też określone komponenty, dla których stosowane są najwyższe wymagania techniczne i jakościowe, obecne wyłącznie w energetyce jądrowej. Polskie firmy realizowały prace m.in. dla zakładów i elektrowni w UE (Finlandia, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Słowenia, Słowacja, Czechy, Litwa), jak również w Rosji, Ukrainie, Japonii czy Meksyku.

Duży potencjał polskich podmiotów do udziału w projektach jądrowych będzie wykorzystany również w trakcie realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. „Celem działań podejmowanych przez Rząd jest i będzie zapewnienie jak największego udziału krajowych przedsiębiorstw w polskim projekcie jądrowym, a także ich wsparcie na arenie międzynarodowej” – zadeklarował Józef Sobolewski Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Energii.

Druga edycja World Nuclear Exhibition 2016 odbyła się w dniach 28-30 czerwca w Paryżu. Jest to jedna z najistotniejszych imprez branżowych, w której uczestniczą dostawcy technologii oraz usług dla przemysłu jądrowego z całego świata. Impreza miała charakter przemysłowy, a w roli bezpośrednich wystawców udział wzięło blisko 680 podmiotów, w tym:
- przedsiębiorstwa prywatne oferujące swoje usługi, prace i dostawy dla szeroko rozumianej energetyki jądrowej i podmiotów kooperujących, także w branżach powiązanych,
- izby gospodarcze i klastry przemysłu jądrowego,
- organizacje opracowujące jądrowe kody i normy techniczne oraz w obszarze zapewnienia i kontroli jakości (ASME, AFCEN),
- organizacje oferujące usługi w zakresie szkoleń i certyfikacji podwykonawców przemysłu jądrowego.
Łącznie  w wydarzeniu wzięło udział ponad 10 000 ekspertów związanych z branżą jądrową, przedstawicieli przedsiębiorstw i organizacji branżowych, instytutów naukowych i ośrodków akademickich, reprezentanci sektora finansowego, politycy oraz dziennikarze ekonomiczni i przemysłowi. Część targowo-promocyjna wydarzenia była uzupełniona o liczne prezentacje, dyskusje tematyczne i warsztaty.
Facebook