Poznaj atom

Polityka klimatyczna UE już się nie zmieni

Czwartek 25 czerwca 2015

Polityka klimatyczna jest i będzie, nic nie wskazuje na to, aby Unia Europejska i świat się z niej wycofały. Nie jesteśmy w stanie tego trendu zmienić, dlatego sektor energetyczny będzie musiał się zmienić i do tej polityki dostosować. Należy jednak przy tym pamiętać, że państwa UE mają swobodę kształtowania swojego miksu energetycznego - mówi Piotr Piela, partner zarządzający Działem Doradztwa Biznesowego w EY.

Zwraca uwagę, że obecne ceny CO2 są na stosunkowo niskich poziomach, co jest korzystne dla polskiej gospodarki. Komisja Europejska i Parlament Europejski dążą jednak do tego, aby ceny CO2 znacząco wzrosły, jeżeli tak się stanie to polska energetyka i polska gospodarka znajdą się w trudnej sytuacji. Aby tego uniknąć Polska powinna rozwijać niskoemisyjne technologie wytwarzania energii jak np. energetyka jądrowa.

- Elektrownie jądrowe to niskoemisyjne podstawowe źródło energii. Natomiast OZE, bez technologii masowego magazynowania energii nie mają szans na bycie podstawowym źródłem wytwarzania - dodał Piotr Piela.

Pomimo tego, źródła odnawialne oraz prosumenckie na pewno będą się dynamicznie rozwijać.

W ocenie Piotra Pieli z budowy elektrowni jądrowej polska gospodarka i polskie przedsiębiorstwa odniosłyby duże korzyści. Zapewnia przy tym, że nie byłoby problemów z zapewnieniem stabilnych i bezpiecznych dostaw paliwa jądrowego, ponieważ na świecie rynek dostawców tego paliwa jest zdywersyfikowany, ceny paliwa są stabilne a paliwo można magazynować na długi okres czasu.

Zwraca jednak uwagę, że samo przekonanie, że elektrownia jądrowa powinna powstać nie wystarczy, wymaga ona silnego wsparcia ze strony państwa.

- Energetyka jądrowa nigdzie się nie rozwija bez mocnego wsparcia ze strony państwa. To wsparcie powinno mieć różny charakter, od wsparcia regulacyjnego, poprzez wysokie poparcie społeczne aż do gwarancji przyszłych cen energii. W Polsce bez aktywnego, istotnego wsparcia ze strony państwa projekt jądrowy nie będzie mógł być zrealizowany - ocenia Piotr Piela.

źródło: wnp.pl
Facebook