Poznaj atom

Polityka energetyczna to super priorytet rządu

Czwartek 19 grudnia 2013

"Przyjmując program energetyki jądrowej wskazaliśmy jasno strategię działań w obszarze energetyki - chcemy, by najdalej w 2030 roku 10 proc. energii w kraju pochodziło z elektrowni atomowej" - powiedział w wywiadzie dla PAP wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński.


Wicepremier Janusz Piechociński zapowiada, że w ciągu kilku miesięcy Ministerstwo Gospodarki będzie mieć gotowy dokument Polityka Energetyczna Polski do 2050 roku.

Obecnie obowiązuje Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku - dokument przyjęty przez rząd w 2009 roku. Przy jego aktualizacji przyjęto m.in. założenie, by Polska "wykorzystywała maksymalnie zasoby własne". Stąd utrzymanie dominującej roli energii z węgla w miksie energetycznym oraz rosnące znaczenie gazu - w tym i łupkowego, a także planowany udział energii z elektrowni jądrowej.

"Jednym z naszych priorytetów jest zapewnienie gospodarce i ludziom stabilnych, bezpiecznych dostaw energii po akceptowalnej - możliwie najniższej cenie. Polityka energetyczna to super priorytet rządu, wymaga nakładów, ale i koordynacji działań" - powiedział wicepremier.

Wyjaśnił, że rządowi zależy na tym, by "Polska była stabilnym wytwórcą i sprzedawcą energii" i nie musiała jej importować. "Będziemy obok Wielkiej Brytanii największym inwestorem w energetykę jądrową w Europie" - powiedział. "Ministerstwo przedłożyło stosowne projekty na Komitet Stały Rady Ministrów do dalszego procedowania" - dodał.

W opinii wicepremiera Europie powinno zależeć na szybkim globalnym porozumieniu klimatycznym, ale w takim kształcie, by walcząc z emisją CO2, nie likwidować przemysłu ciężkiego.

"Nie jest możliwe jednoczesne wdrażanie pakietu klimatycznego wraz z koniecznością reindustrializacji Europy. Postulaty te są trudne do pogodzenia. Chciałbym podkreślić, że skutecznie walczymy z nadmierną emisją gazów cieplarnianych, ale nie walczymy z węglem, który jest naszą wielką narodową szansą i bogactwem" - dodał Piechociński.

Żródło: PAP
Facebook