Poznaj atom

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie w obszarze energetyki jądrowej

Czwartek 06 lutego 2014

Politechnika Warszawska oraz firmy Amec i WYG International podpisały trójstronne porozumienie w zakresie nawiązania ściślej współpracy przy realizacji przedsięwzięć w obszarze energetyki jądrowej. Może ono otworzyć drogę kadrze naukowej oraz studentom politechniki do podjęcia pracy przy realizacji projektów w obszarze energetyki jądrowej.

Współpraca między podmiotami obejmie planowanie i wdrożenie wspólnych inicjatyw służących rozwojowi kadr oraz realizacji doradczych projektów nuklearnych. Łącząc wiedzę i doświadczenie wszystkich podmiotów, strony porozumienia będą realizować projekty badawcze, edukacyjne i szkoleniowe w zakresie zastosowania wiedzy naukowo-technicznej w dziedzinie energii jądrowej. Zaplanowano wspólne seminaria, warsztaty oraz wykłady.

Planowana w ramach porozumienia wymiana kadr obejmie z jednej strony możliwość podjęcia pracy przez studentów studiów podyplomowych, doktoranckich lub nauczycieli akademickich PW przy realizacji projektów w obszarze energetyki jądrowej w biurach Amec lub WYG, a równocześnie możliwość skorzystania przez uczelnię z wiedzy ekspertów doradztwa inżynieryjnego, czy zarządzania projektami. Dodatkowo, w ramach porozumienia Politechnika Warszawska wspierać będzie działania rekrutacyjne prowadzone przez Amec lub WYG na wydziałach uczelni w celu pozyskania potrzebnych specjalistów.

- Porozumienie to pozwoli WYG i Amec na wykorzystanie w biznesie prac najlepszych i najzdolniejszych studentów w Polsce. Z kolei studenci Politechniki będą mogli zastosować swoją wiedzę akademicką w przemysłowych i badawczych projektach. Między innymi będą mieli możliwość brania udziału w wybranych projektach AMEC w Wielkiej Brytanii- zapowiada wiceprezes Amec Tom Jones.

Współpraca między podmiotami trwać będzie najbliższe 3 lata.
Facebook