Poznaj atom

Polacy o poczuciu bezpieczeństwa w kontekście przyszłej elektrowni jądrowej

Wtorek 02 grudnia 2014

Instytut Homo Homini zrealizował w październiku 2014 r. badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie ogólnopolskiej oraz na osobnej próbie reprezentatywnej dla gmin Choczewo, Krokowa i Gniewino. Przeprowadzone badania wskazują na wysokie zaufanie Polaków do standardów bezpieczeństwa przyszłej polskiej elektrowni jądrowej.

Zarówno w badaniu ogólnopolskim, jak i lokalnym ok 61 % respondentów oceniło poczucie swojego zagrożenia wywołanego istnieniem elektrowni jądrowej na mniej niż 5 (w skali od 1 do 10). Wśród głównych obaw, na jakie wskazywali respondenci w kontekście elektrowni jądrowej, wymienić należy obawy o negatywny wpływ elektrowni/promieniowania jonizującego na zdrowie ludzi (27,4% wskazań) oraz obawy o wystąpienie awarii na dużą skalę (23,7%). Respondenci w badaniu prowadzonym w trzech potencjalnych gminach lokalizacyjnych wskazywali również na swoje obawy o spadek atrakcyjności turystycznej regionu (7,6% odpowiedzi).

68,3 % respondentów w badaniu ogólnopolskim oraz 75,9% respondentów w badaniu regionalnym stwierdziło, iż standardy bezpieczeństwa polskiej elektrowni jądrowej będą porównywalne lub wyższe niż w innych krajach. Blisko połowa respondentów w badaniu przeprowadzonym w gminach Choczewo, Krokowa i Gniewino uważa elektrownię jądrową za inwestycję bezpieczniejszą od spalarni śmieci, czy też dużego zakładu przemysłowego.
Przeprowadzone badania wykorzystane zostaną przez Państwową Agencję Atomistyki do prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych o bezpieczeństwie jądrowym i ochronie radiologicznej. Ich Ccelem jest przekazanie społeczeństwu informacji o zasadach działania niezależnego dozoru jądrowego oraz o metodach kontroli zabezpieczeń w przyszłej polskiej elektrowni jądrowej.

Celem badania zlecanego przez Państwową Agencję Atomistyki, pełniącą w Polsce rolę niezależnego dozoru jądrowego, było zbadanie poczucia bezpieczeństwa lub zagrożenia związanego z planami powstania z Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. PAA będzie odpowiadać za nadzór nad bezpieczeństwem elektrowni jądrowej, będzie kontrolować inwestora podczas procesu inwestycyjnego oraz przyszłego operatora elektrowni jądrowej.

źródło: paa.gov.pl
Facebook