Poznaj atom

Nowa wersja kodów RCC dla Ministerstwa Gospodarki

Środa 26 listopada 2014

Francuskie stowarzyszenie AFCEN przekazało Ministerstwu Gospodarki ostatnią wersję kodów RCC w zakresie projektowania, produkcji komponentów, budowy, eksploatacji oraz innych obszarów związanych z energetyką jądrową.

Grupa standardów RCC, obok amerykańskich ASME jest najczęstszą odmianą standardów, wedle których realizuje się określone prace w energetyce jądrowej na świecie – np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Chinach, RPA. Kody te są zgodne z europejskimi przepisami technicznymi obowiązującymi w obszarze energetyki konwencjonalnej lub przemysłu, z uwzględnieniem specyfiki sektora jądrowego oraz wymagań przepisów poszczególnych krajów.

Ministerstwo Gospodarki, w ramach prowadzonych działań związanych z wdrażaniem energetyki jądrowej w Polsce, otrzymało ponadto zgodę na nieodpłatne udostępnianie poniższych kodów polskim przedsiębiorstwom rozważającym rozpoczęcie lub rozszerzenie współpracy ze światowym przemysłem jądrowym.

Przekazana dokumentacja jest tematycznie związana z obszarami działalności, w których polskie przedsiębiorstwa realizują już lub są w stanie w najbliższych latach prowadzić prace dla energetyki jądrowej, jak np.:
- ETC-C: zestaw standardów technicznych z zakresu prac budowlanych
- RCC-M: zestaw standardów technicznych z zakresu prac spawalniczych, materiałowych
i mechanicznych,
- RCC-E: zestaw standardów technicznych z zakresu prac elektrycznych,
-ETC-F: zestaw standardów technicznych z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przedsiębiorcy polscy, którzy są zainteresowani zapoznaniem się z funkcjonowaniem powyższych norm, proszeni są o kontakt z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki: Przemysl.Jadrowy@mg.gov.pl

 

***


AFCEN - Association Française pour les règles de Conception, de construction et de surveillance en exploitation des matériels des Chaudières Electro Nucléaires (Francuskie stowarzyszenie projektowania, budowy i eksploatacji urządzeń sektora jądrowego).
www.afcen.com
Facebook