Poznaj atom

Narodowe Centrum Badań Jądrowych w ESReDA

Czwartek 17 maja 2012

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, członek Koalicji ekspertów na rzecz energetyki jądrowej kampanii Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energią, przystąpiło do European Safety, Reliability and Data Association. Stowarzyszenie to, stanowi międzynarodowe forum wymiany informacji, danych oraz stanu aktualnych badań w dziedzinie bezpieczeństwa i niezawodności.

ESReDA działa od 1992 r., do jego głównych działań należy wspieranie badań naukowych, aplikacji i szkoleń. Dzięki członkostwu, polscy naukowcy uzyskają dostęp do europejskich danych, które mogą być wykorzystywane w analizach poszczególnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Możliwość korzystania z szerokiej wiedzy jaką dysponują stowarzyszeni w ESReDA oraz wymiany doświadczeń z europejskimi ekspertami, zapewni także lepsze przygotowanie do wdrażania programu energetyki jądrowej w Polsce.

Facebook