Poznaj atom

Najlepsi z najlepszych - nagrody PTN wręczone

Czwartek 09 października 2014

Polskie Towarzystwo Nukleoniczne (PTN) wyłoniło zwycięzców konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką (wykorzystaniem zjawisk, procesów i technik jądrowych, ekonomiką i odbiorem społecznym zastosowań energetyki jądrowej itp.) obronione w latach 2013/2014.

O przyznaniu nagród zadecydowała powołana przez Zarząd Główny PTN Komisja Konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Wieteska (przewodniczący), dr Bożena Sartowska (koordynator), dr hab. Grażyna Zakrzewska, prof. IChTJ, Prezes PGE EJ 1 sp. z o.o. Jacek Cichosz, prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski, prof. dr hab. Stefan Chwaszczewski, prof. dr hab. Jan Składzień oraz dr Nikołaj Uzunow.

Kapituła w swojej ocenie wzięła pod uwagę oryginalność i nowatorstwo rozwiązań technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych, a także walory poznawcze nadesłanych prac.

Nagrody były oceniane w czterech kategoriach:
 • energetyka jądrowa,
 • zastosowania medyczne technik nuklearnych,
 • technologie radiacyjne,
 • inne prace tematyką nawiązujące do problematyki korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystaniem technik jądrowych.
Partnerem konkursu podobnie jak w roku poprzednim było PGE EJ 1 sp. z. o.o.

W kategorii prace doktorskie:
 • pierwszą nagrodę przyznano dr Marcie Walo (Rola segmentów giętkich w radiacyjnej modyfikacji poli(estrouretanów)). Promotorem pracy była dr hab. inż. Grażyna Przybytniak, prof. nadzw. IChTJ,
 • dugą nagrodę otrzymał dr Marcin Brykała (Synteza ziaren ditlenku uranu dotowanych wybranymi pierwiastkami przy zastosowaniu kompleksowej metody zol-żel (csgp)). Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski a opiekunem naukowym dr Andrzej Deptuła,
 • trzecią nagrodę otrzymał dr Rafał Kocia (p-terfenyl, jako sonda pierwotnych procesów radiacyjno-chemicznych w wybranej cieczy jonowej). Promotorem tej pracy był dr hab. Jan Grodkowski, prof. nadzw. IChTJ.
W kategorii prace magisterskie:
 • nagrodę I stopnia otrzymał mgr inż. Michał Gatkowski, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej (Development of a measurement and recinstruction system for determining the phase distribution in a two-phase flow vertical tube using Electrical Impedance). Promotorem pracy był dr inż. Grzegorz Niwiński
 • przyznano dwie drugie nagrody: mgr inż. Aleksandrze Luks, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechniki Warszawskiej (Modelowanie procesów cieplno-przepływowych w detektorach do pomiaru generacji ciepła gamma w reaktorach jądrowych - promotor pracy dr Nikołaj Uzunow, oraz mgr inż. Ewie Nalichowskiej z Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Ochrona radiologiczna w elektrowni jądrowej – promotor pracy dr inż. Renata Kopeć),
 • trzecią nagrodę otrzymała mgr inż. Magdalena Grochowska, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Kalibracja spektrometru całego ciała za pomocą fantomu o zmiennej geometrii). Opiekunem pracy była dr inż. Renata Kierepko.
 • Specjalne wyróżnienie przyznano również mgr inż. Jakubowi Gorzałczyńskiemu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (Inżynieryjne procesy uzysku uranu z surowców ubogich). Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej G. Chmielewski.
Pierwszą nagrodę w kategorii prac licencjackich przyznano mgr Monice Piersie z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (Mapowanie promieniowania gamma wokół akceleratora „LECH” w czasie pomiaru). Praca wykonana została pod kierunkiem prof. Henryka Macha Zakład Fizyki Jądrowej NCBJ, oraz dr Agnieszki Korgul Zakład Fizyki Jądrowej UW.

Nagrody wręczono, jak zwykle, w trakcie inauguracji roku akademickiego na polskich uczelniach. Na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, grawerowane w metalu i oprawione w drewnie dyplomy wręczali dr Zbigniew Zimek, wice Prezes PTN oraz Jacek Cichosz Prezes PGE Energia Jądrowa 1. Na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie nagrody wręczył Sekretarz Generalny PTN dr inż. Wojciech Głuszewski. Wyróżnienie specjalne Prezes PTN prof. dr hab. Grażyna Zakrzewska - Kołtuniewicz wręczyła na posiedzeniu Zarządu Głównego PTN.

Nagrody za najlepsze prace doktorskie zostaną wręczone w trakcie posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. Nagroda na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zostanie przekazana laureatce w listopadzie w czasie obchodów święta tej uczelni.
Dzięki wsparciu PGE Energia Jądrowa w tym roku podobnie jak w poprzednim przyznano nagrody w kwocie 17 500 zł. Laureatom nagród oraz promotorom serdecznie gratulujemy.

Źródło: ICHTJ
Facebook