Poznaj atom

MAEA o łagodzeniu zmian klimatycznych, podczas COP19

Piątek 22 listopada 2013

18 listopada odbył się panel dyskusyjny Economics of Mitigation: Energy Sector, Global Trade, and International Maritime Transport towarzyszący COP19. Wzięli w nim udział przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Światowej Organizacji Handlu (WTO), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Międzynarodowej Izby Żeglugi (ICS) oraz Ministerstwa Gospodarki RP.

Zbigniew Kubacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki RP, wskazał zasadniczy związek polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym i Programu polskiej energetyki jądrowej. Jak podkreślił, Program jest strategiczną częścią szeroko pojętej polityki energetycznej, która przewiduje nie tylko zabezpieczenie pewnych dostaw energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przemysłu , ale również przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. „Przewiduje się, iż w dwóch planowanych elektrowniach jądrowych o łącznej mocy około 6000 MW, będzie produkowane około 50 TWh energii elektrycznej w ciągu roku, co spowoduje oszczędności rzędu 35 mln ton emisji CO2 rocznie” - podsumował.

Ferenc Toth z Energy Economics Studies Departamentu Energetyki Jądrowej MAEA zwrócił z kolei uwagę, że porozumienie kopenhaskie (COP15), zobowiązało Strony Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) do stałej kontroli emisji gazów cieplarnianych, w zakresie uniemożliwiającym wzrost średniej globalnej temperatury o więcej niż 2 ° C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. "Elektrownie wodne, wiatrowe i jądrowe produkują najmniejsze ilości gazów cieplarnianych w trakcie ich całego cyklu życia” – powiedział Toth. „Energię słoneczną, wiatrową i jądrową charakteryzują ponadto najniższe koszty zewnętrzne, takie jak szkody dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego" – dodał.

Prezentacje omawiane podczas spotkania zostały udostępnione tutaj

W listopadzie MAEA wydała raport na temat udziału energii jądrowej w globalnym programie zmian klimatycznych. Raport prezentuje między innymi potencjalną rolę energetyki jądrowej w łagodzeniu globalnych zmian klimatu oraz w obszarze innych wyzwań środowiskowych. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu szacuje, że niskoemisyjne źródła energii są niezbędne dla zmniejszania emisji gazów cieplarnianych o 50-85 % do 2050 r.
Facebook