Poznaj atom

Laboratorium wiązek jonowo-plazmowych będzie gruntownie zmodernizowane

Środa 24 lipca 2013

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) rozpoczyna kolejny etap projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące”. Ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczone na modernizację laboratorium wiązek jonowo plazmowych.

Rozpoczęte prace modernizacyjne swoim zakresem obejmą większą część budynku o powierzchni 600 m2; między innymi wymianę ścian i okien w hali północnej (hali generatora), wymianę wrót wjazdowych do hali generatora, remont pomieszczeń, dachu jak również modernizację instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. W nowym laboratorium znajdą się specjalistyczne pracownie w których po skompletowaniu i uruchomieniu aparatury prowadzone będą badania z zakresu wytwarzania i modyfikacji materiałów w szczególności dla inżynierii materiałowej, fizyki ciała stałego oraz chemii. Wkrótce laboratorium wykonywać będzie badania i usługi dla krajowego środowiska naukowego.

„Modernizacja laboratorium wiązek jonowo plazmowych jest jedną z ważniejszych i jedną z największych inwestycji realizowanych w ramach projektu” – podkreśla dr Cezary Pochrybniak, kierownik projektu w NCBJ – „W wyniku przeprowadzonych prac inwestycyjnych powstaną nowocześnie wyposażone pracownie badawcze w których prowadzone będą prace związane z modyfikacją powierzchni ciał stałych (metali i półprzewodników) strumieniami gorącej plazmy o rożnym składzie. Stosując tę metodę udało się już zabezpieczyć stal kwasoodporną przed utlenianiem w wysokiej temperaturze (perspektywa zastosowania w wysokotemperaturowych reaktorach jądrowych) oraz uodpornić folię tytanową na działanie związków siarki (zastosowanie akceleratorów do koagulacji pyłów w energetyce”

Budynek laboratorium wiązek jonowo-plazmowych powstał w latach 70-tych z gotowych elementów budowlanych na bazie typowego projektu hali przemysłowej typu Berlin zaprojektowanej w NRD. Jego przeznaczeniem było zainstalowanie układu impulsowego działa plazmowego SOWA 1000 o mocy 1MJ wraz z generatorem zasilającym oraz zapleczem techniczno – pomiarowym. Od momentu oddania do użytku (1979-1980) budynek nie był gruntownie remontowany. Stan ten zmieni się dzięki realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” (tzw. 4laby). Zgodnie z ustalonym harmonogramem prace powinny zakończyć się w II kwartale 2014r.

Realizowany przez NCBJ projekt 4laby jest kolejnym etapem, tworzenia wewnątrz instytutu interdyscyplinarnego ośrodka i wyjątkowego miejsca spotkań świata biznesu i nauki. Rozpoczęta modernizacja laboratorium wiązek jonowo-plazmowych to kolejny krok w realizacji założeń tego projektu. Warto podkreślić iż od początku jego uruchomienia zakupiono część aparatury badawczo-naukowej, wyremontowano pomieszczenia laboratoriów radiograficznego oraz pomiarów środowiskowych, zakończono prace projektowe związane z modernizacją sieci informatycznej w Świerku, jak również rozpoczęto prace budowlane związane z budową laboratorium struktur akceleracyjnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


***
Projekt „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące” Realizowany jest zgodnie z umową nr RPMA.01.01.00-14-030/10 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedmiotem projektu jest wzmocnienie bazy infrastrukturalnej i aparaturowej NCBJ. Działania w tym zakresie obejmą Modernizację infrastruktury technicznej oraz informatycznej dla 4 wybranych laboratoriów : laboratorium struktur akceleracyjnych, laboratorium wiązek jonowo-plazmowych, laboratorium radiograficznego oraz laboratorium pomiarów środowiskowych. Nowoczesna sieć laboratoriów, wyposażona w światowej klasy sprzęt, umożliwi realizację badań naukowych i opracowanie innowacyjnych technologii będących stymulatorem wielu nowatorskich rozwiązań dla medycyny, obronności, ochrony środowiska naturalnego, nowych właściwości materiałowych produktów.

Źródło: NCBJ
Facebook