Poznaj atom

Kody AFCEN - m.in. dla dyrektora Departamentu Energii Jądrowej MG

Piątek 10 października 2014

Siedem osób, reprezentujących krajowe instytucje zaangażowane w realizację polskiego projektu energetyki jądrowej, otrzymało egzemplarze angielskojęzycznych norm konstrukcyjnych AFCEN.

Kody AFCEN stosowane są dla: urządzeń mechanicznych (RCC-M), urządzeń elektrycznych oraz systemu sterowania i kontroli (RCC-E), robót budowlanych w zakresie inżynierii lądowej (ETC-C) i zabezpieczenia przeciwpożarowego (ETC-F).

Uroczystość wręczenia dostępów zorganizował 29 września Ambasador Francji w Polsce Pierre Buhler. W trakcie spotkania Pan Claude Duval, wiceprezes Komitetu Redakcyjnego AFCEN, przekazał oficjalnie dokumenty na ręce:
  • Zbigniewa Kubackiego, dyrektora Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Gospodarki,
  • Marcina Jurkowskiego, wiceprezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
  • profesora Stanisława Wincenciaka, prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju,
  • profesora Grzegorza Wrochny, dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych,
  • profesora Andrzeja Chmielewskiego, dyrektora Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej,
  • Janusza Rykały naukowca z Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach,
  • Jacka Cichosza, prezesa spółki PGE EJ 1.
Warto dodać, że od końca 2012 roku AFCEN zorganizowała w Polsce 4 szkolenia (trzy w Warszawie i jedno w Krakowie) dla osób zainteresowanych wykorzystaniem różnych rodzajów kodów. Korzysta z nich na świecie wiele przodujących w konstrukcjach reaktorów i elektrowni jądrowych firm. Teraz równiż Polskie instytucje mają możliwość wstąpienia do tego elitarnego grona.

AFCEN jest francuskim stowarzyszeniem specjalizującym się w projektowaniu elektrowni jądrowych, które współpracuje ściśle z polskimi partnerami. Przyczynia się do podnoszenia bezpieczeństwa jądrowego wdrażając sprawdzone normy przemysłowe oraz publikując standardy używane przez konstruktorów jednostek przetwarzających energię jądrową.

Współpraca instytucjonalna między Francją i Polską w dziedzinie energetyki jądrowej obejmuje szerokie i bardzo zróżnicowane obszary: współpracę naukowo-badawczą, techniczną, a także w zakresie stanowienia prawa oraz kształcenia zawodowego. Ta bardzo szeroka kooperacja obejmuje wszystkie fazy prac przygotowawczych, zwiazanych z budową pierwszej elektrowni jądrowej.

Źródło: ICHTJ

Facebook