Poznaj atom

KE akceptuje nowe mechanizmy na brytyjskim rynku energii

Czwartek 24 lipca 2014

Komisja Europejska udzieliła brytyjskiemu rządowi zgody na pomoc publiczną, w ramach dwóch mechanizmów stanowiących trzon reformy sektora energetycznego - kontraktów różnicowych oraz rynku mocy.

Oba mechanizmy są kluczowymi rozwiązaniami wprowadzonymi przez brytyjski rząd w ramach niedawnej reformy sektora energetycznego. Reforma została przyjęta przez parlament pod koniec zeszłego roku.

W ramach tzw. kontraktów różnicowych na gwarantowane ceny wytwarzanej energii mogą liczyć źródła niskoemisyjne (energetyka odnawialna, ale także elektrownie atomowe czy projekty zakładające konwersję bloków węglowych na biomasę).

Z kolei mechanizm rynku mocy ma stanowić przede wszystkim wsparcie dla energetyki gazowej, która ma stanowić główną część mocy rezerwowych na wypadek fluktuacji w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Według komisarza ds. konkurencji Joaquina Almunii mechanizm kontraktów różnicowych z czasem doprowadzi do sytuacji, w której poszczególne odnawialne źródła energii będą konkurować między sobą z korzyścią zarówno dla klimatu, jak i konsumentów.

- To bardzo dobry przykład na to, jak promować dekarbonizację gospodarki w oparciu o mechanizmy rynkowe i po najniższym możliwym koszcie dla konsumentów - powiedział Almunia.

Brytyjski rząd zawarł już pierwsze wstępne umowy z inwestorami w ramach tego mechanizmu - otrzymało je pięć farm wiatrowych i trzy projekty konwersyjne. Na osobną zgodę Komisji Europejskiej oczekuje jeszcze kontrakt podpisany w październiku zeszłego roku z koncernem EDF na budowę nowej elektrowni atomowej Hinkley Point C. W przypadku tego projektu KE ma poważne zastrzeżenia do skali pomocy publicznej.

Jesienią tego roku ma odbyć się z kolei pierwsza aukcja w ramach rynku mocy. Będą w niej rywalizować zarówno wytwórcy energii, jak i duzi konsumenci (w ramach tzw. mechanizmu strony popytowej), którzy zadeklarują gotowość wytwarzania energii lub, w przypadku odbiorców, gotowość ograniczenia konsumpcji, jeśli będzie niedobór mocy na rynku począwszy od zimy 2018-2019.

- Będziemy nadal przewodzić w budowaniu niskoemisyjnej energetyki w oparciu o krajowe źródła energii, dzięki czemu zredukujemy nasze uzależnienie od paliw kopalnych i niestabilnych rynków energii po możliwie najniższym koszcie dla konsumentów - dodał Davey.
Facebook