Poznaj atom

Grupa Wyszehradzka popiera rozwój energetyki jądrowej

Czwartek 07 marca 2013

5 marca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ekspertów ds. energii jądrowej krajów członkowskich Grupy Wyszehradzkiej, który powstał z inicjatywy Polski. Podczas spotkania członkowie delegacji przedstawili informacje i przedyskutowali kwestie dotyczące realizacji programów jądrowych w swoich krajach. Omówiono kwestie uczestnictwa w programach współpracy naukowej, jak np. program Allegro. Ponadto eksperci wymienili się opiniami i doświadczeniami z zakresu komunikacji społecznej na temat energetyki jądrowej.

Wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej popierają rozwój energetyki jądrowej i planują budowę nowych (lub w przypadku Polski pierwszych) reaktorów jądrowych. Czechy posiadają 6 reaktorów jądrowych, których udział w produkcji energii elektrycznej wynosi 33 % (do roku 2030 ten udział ma wzrosnąć do 50%). Ogłoszony został przetarg na budowę dwóch kolejnych reaktorów. Słowacja posiada 4 reaktory jądrowe i dwa w budowie (oddanie do użytku przewidziane jest w 2015 r.). Udział energii jądrowej w całkowitej produkcji energii elektrycznej wynosi 54 %. Węgry posiadają 4 reaktory jądrowe, których udział w produkcji energii elektrycznej wynosi 43 %.

Polska sprawuje obecnie prezydencję w ramach grupy Wyszehradzkiej, po Polsce prezydencja zostanie przejęta przez Węgry. Spotkania zespołu ekspertów ds. energetyki jądrowej, w ramach Grupy Wyszehradzkiej będą kontynuowane. Następne spotkanie odbędzie się w Budapeszcie.

Facebook