Pomoc dla bezrobotnej samotnej matki

mama-w-pracyWedług najnowszych danych statystycznych ponad połowa osób pozostających bez pracy to kobiety. Spore grono tychże kobiet to samotne matki, a przynajmniej oficjalnie właśnie taki status jest im nadawany. Na co może liczyć samotna, niepracująca matka? Oto kilka podpowiedzi, na które powinny zwrócić uwagę właśnie panie wychowujące samotnie dziecko.
Przede wszystkim samotne matki mogą liczyć na zasiłek rodzinny. Kwota zasiłku jest zmienna i uzależniona od wielu czynników. Warto jednak pamiętać, że zasiłek ten nie przysługuje tym mamom, które nie otrzymały sądowego wyroku o alimentach od ojca dziecka. Nie dotyczy jednak to sytuacji, gdy ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany, albo też sąd oddalił powództwo lub zobowiązał drugiego rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 674 zł na osobę lub w przypadku posiadania dziecka niepełnosprawnego – 764 zł.mama
Dodatkowym wsparciem dla samotnych matek, które nie pracują, ma być zasiłek wypłacany przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka. Zasiłek ten ma wynieść 1000 zł i nowością w kwestiach zasiłków. Potocznie nazywany „kosiniakowym” od nazwiska ministra, który taką pomoc wprowadził. W przypadku urodzenia wieloraczków “kosiniakowe” wypłacane będzie przez 71 tygodni, ale jego kwota nie ulega zwiększeniu.
Obok zasiłków stricte socjalnych, bezrobotnemu rodzicowi przysługuje także zasiłek dla bezrobotnych. I tu miła niespodzianka. Od 31 maja 2016 roku zasiłek wzrasta i wynosi 831,10 zł. Kwoty poszczególnych zasiłków dla osób pozostających bez pracy także ulegają zmianie. Przez pierwsze trzy miesiące prawa do zasiłku jego 100 % wyniesie 831,10 zł. Jeśli jednak bezrobotny uprawniony jest do 80% zasiłku przez 3 miesiące, to jego kwota wyniesie 664,90 zł. Natomiast w przypadku gdy bezrobotny ma prawo do 120% wysokości zasiłku, to może liczyć na kwotę w wysokości 997,40 zł. Kolejne miesiące prawa do zasiłku wyglądają następująco: 80% zasiłku to kwota 522,10 zł, 100% zasiłku – 652,60 zł i 120% zasiłku – 783,20 zł. mama-pracujacaNależy jednak pamiętać,że aby i otrzymać to świadczenie należy spełnić określone warunki. Zalicza się do nich między innymi zatrudnienie i osiągane wynagrodzenie osiągające wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę (i opłacanie wszelkich składek na Fundusz Pracy), wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, umowy agencyjnej lub zlecenia. Ważne jest, aby przy każdym świadczeniu pracy odprowadzane były składki na Fundusz Pracy.
Dla samotnych rodziców, matek oferowane są także różne preferencyjne programy, które mają wprowadzić je na rynek pracy i pomóc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem. Dla przykładu należy wskazać m.in. preferencyjne traktowanie takich niepełnych rodzin w procesie rekrutacji do przedszkola czy żłobka.

Podziel się swoim zdaniem.