Nowelizacja przepisów dotycząc osób bezrobotnych

posiedzenie-sejmuDzisiaj wchodzą nowe przepisy dotyczące pomocy dla bezrobotnych. Co się zmieni? Miedzy innymi wprowadzone zostaną nowe programy dla osób młodych oraz tych powyżej 50 roku życia, urzędnicy będą premiowani za skuteczność, nowe profile dla bezrobotnych. Reforma urzędów pracy coś zmieni? Zobaczymy.
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według ustawodawcy ma poprawić skuteczność działania służby zajmujących się pomocą dla bezrobotnych, m.in. dzięki dostosowaniu pracy urzędów do indywidualnych potrzeb bezrobotnych oraz pracodawców. Urzędy mają zacząć odpowiednią współpracę z firmami zewnętrznymi zajmującymi się pomocą dla bezrobotnych w znalezieniu zatrudnienia. Zakreślono trzy nowe profile bezrobotnych. Pierwszy to osoby aktywne, czyli osoby, które nie potrzebują wsparcia jedynie przedstawienia oferty pracy. Drugi profil to osoby wymagające wsparcia – dla tych osób będą dostępne szkolenia oraz staże. Trzeci profil to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz te, które nie są zainteresowane znalezieniem pracy czy zatrudnieniem legalnym. Tym osobom pomoc mają nieść urzędy pracy wraz z agencjami pracy, ośrodkami pomocy społecznej organizacjami pozarządowymi. Od teraz współpraca
z bezrobotnym od samego początku będzie zajmował się jeden doradca, który będzie premiowany za efekty – efektem ma być doprowadzenie do zatrudnienia osoby bezrobotnej. Dodatkowo nowelizacja wprowadza nowe narzędzia mające wspomóc bezrobotnych – grant na telepracę, bon stażowy, czy bon na zasiedzenie.
aktaBędzie można również uzyskać pożyczkę na utworzenie stanowiska pracy, podjęcie działalności gospodarczej lub świadczenie aktywizacyjne. Ma powstać nowy twór – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który będzie zasilany z Funduszu Pracy. Młodzi bezrobotnie, a więc osoby do 25 roku życia będą musiały otrzymać ofertę prac, stażu lub podniesienia kwalifikacji w ciągu 4, a nie jak do tej pory 6 miesięcy. Firmy, które zatrudnią osobę powyżej 50 roku życia będą mogły otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia. Część przepisów zyska moc prawną od połowy roku – między innymi nowe szczegółowe zasady zwrotu firmom zatrudniającym bezrobotnych kosztów zatrudnienia w robotach interwencyjnych i publicznych. Pieniądze na te cele mają być przyznawane na zasadach de minimis oraz pochodzić z Funduszu Pracy. Kolejna część przepisów wejdzie dopiero od początku roku 2015 – zasady finansowania Krajowego Funduszu Społecznego czy np. możliwość finansowania z budżetu Funduszu Pracy. Od nowego roku zaczną również obowiązywać przepisy dotyczące pośrednictwa pracy w ramach europejskiej sieci EURES.
Jakie środki będą mogli otrzymać bezrobotni? Bon stażowy opiewać będzie na kwotę 10000 zł i otrzyma go pracodawca, który przyjmie młodego bezrobotnego na płatny staż. Taka sama zasada tyczyć się będzie bonu zatrudnieniowego – przyjęcie młodego pracownika na etat. Bon na zasiedzenie wyniesie 8500 zł i otrzyma go osoba, która będzie chciała nająć mieszkanie – praca minimum 80 km od miejsca zamieszkania. Bezrobotni, którzy nie ukończą 30 roku życia będą mogli liczyć na bony szkoleniowe w wysokości 3600 zł na podniesienie kwalifikacji.
Czy nowe przepisy coś zmienią? Część dyrektorów urzędów pracy krytykowała nowelizację przepisów. Twierdzą oni, że nowe prawo nie wiele zmieni na rynku pracy, a urzędy nie będą w stanie wywiązać się z nałożonych obowiązków, w głównej mierze chodzi o indywidualną pracę z osobą bez pracy.

Podziel się swoim zdaniem.