Idealny pracownik czyli kogo w 2015 roku szuka pracodawca.

pracownik-idealnyTak jak zmienia się świat, technologie i potrzeby gospodarki, tak samo reaguje na postęp rynek pracy. Zmiany dotykają najczęściej wymogów stawianych kandydatom do pracy, a także zadań wykonywanych na danym stanowisku. Zmieniające się oczekiwania wobec pracowników przekładają się na rozmowę kwalifikacyjną oraz treść ogłoszenia o pracę.
Język angielski, studia wyższe zakończone tytułem magistra czy doświadczenie w pracy nie są już atutami gwarantującymi zdobycie wymarzonego stanowiska. Coraz bardziej na znaczeniu zyskują tzw. kompetencje miękkie. Zaliczyć do nich należy między innymi umiejętność pracy w zespole, doskonałą organizację czasu pracy czy kreatywność. Bardzo pożądane okazują się także umiejętności pracy w wielokulturowym środowisku czy w zespole wielopokoleniowym. Rynek pracy bardzo szybko bowiem reaguje na otwarcie na międzynarodową wymianę praca-w-zespolepracowników, dlatego właśnie takie umiejętności są w chwili obecnej bardzo pożądane przez pracodawców. Przyczyną jest także wchodzenie na rynek europejski czy światowy danej firmy. Pracodawcy zależy także na kompetentnym zespole, który odnajdzie się w międzynarodowym środowisku. To efekt globalizacji i wchodzenia na polski rynek zagranicznych pracodawców, którzy często kuszą kandydatów zagranicznymi stażami czy pożądanym doświadczeniem.
Z najnowszych badań wynika, że to właśnie kompetencje miękkie stają się coraz ważniejsze i decydujące w procesie rekrutacyjnym. Nigdy jednak nie zastąpią umiejętności twardych, są raczej ich dopełnieniem. Umiejętność pracy w zespole, podporządkowywanie się celom grupy kosztem indywidualnych ambicji, to cechy, które w ostatecznym rozrachunku dają biznesowy sukces zespołu i osiągnięcie jego założeń.
Wiedza i umiejętności interpersonalne stają się zatem silną kartą przetargową kandydata do pracy. W obecnej sytuacji aspołeczny informatyk będzie miał sporo kłopotu z dostaniem dobrej posady, gdy jako konkurencja stanie drugi informatyk, który dodatkowo doskonale radzi sobie w zespole oraz nie ma problemów z komunikacją.
Kolejną ważną umiejętnością, która coraz bardziej jest brana pod uwagę, jest analityczne myślenie. Znajomość procesów zachodzących w przedsiębiorstwach, rozumienie podstaw biznesu oraz orientacja na cel firmy to trudne, ale nie niemożliwe do osiągnięcia umiejętności. Do tego pracownikniezwykle cenione przez pracodawców. To właśnie będzie szukane wśród kandydatów na poszczególne stanowiska. A obok tego – umiejętność pracy pod presją czasu. Niezwykle trudna sztuka panowania nad sobą, nad nerwami i nad tym wszystkim, co się dzieje w okół. Umiejętność ta pozwala na zrealizowanie zadania w warunkach niesprzyjających do tego. Umiejętności opanowania stresu, nerwów coraz bardziej są w cenie. Szybko zmieniająca się sytuacja często wymusza szybkie działanie, prawie instynktowne. Sztuka trudna, jednak do opanowania.

Podziel się swoim zdaniem.