Fundacje pomagają bezrobotnym

dotacjeFundacje to instytucje obok urzędów pracy i innych tym podobnych podmiotów, które również starają się pomagać osobom bezrobotnym. Ich szczególną uwagę przykuwają osoby nie posiadające pracy w sposób długotrwały, czyli ponad 12 miesięcy. Czy zajmują się takie organizacje i w jaki sposób pomagają osobom potrzebującym pracy?
Fundacje pomagające w znalezieniu zatrudnienia osobom bezrobotnym w szczególności skupiają się na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sytuacja takich osób jest często bardzo trudna, nie posiadając pracy, nie maja pieniędzy, nie mogąc zapewnić odpowiedniego bytu sobie i rodzinie popadają w lęki, które mogą prowadzić do stanów depresyjnych, co w żaden sposób nie będzie prowadziło do poprawy ich sytuacji. Właśnie w takich sytuacjach fundacje starają się wyciągnąć pomocną dłoń potrzebującym. Ich rolą jest tchnięcie ducha przedsiębiorczości w takie osoby, by po pierwsze uwierzyły one w siebie, a po drugie zaczęły działać. Najczęściej celem takich organizacji jest dotarcie to tych osób bezrobotnych, które mają predyspozycje do założenia własnej firmy i nie boją się ryzyka związanego z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa. Jak dokładnie to przebiega? Różne fundacje mają różne cele statutowe, jednakże można w pewien sposób ujednolicić bezrobocieich działanie. Fundacje na pewno zapewnią pomoc psychologiczną czy to poprzez indywidualne sesje, czy np. grupowe, w formie warsztatów aktywizacji zawodowej. Ich głównym celem jest odbudowa motywacji oraz wiary we własne siły osoby bezrobotnej. Kolejną formą pomocy są kursy komputerowe, przy których główny nacisk kładzie się na wykorzystanie komputera w biznesie. Wydaje się to mało potrzebne, ale prawda jest taka, że znaczna część osób długotrwale bezrobotnych nie potrafi obsługiwać komputera. Warsztaty przedsiębiorczość to również jedna z form aktywizacji bezrobotnego. Na takich warsztatach przekazuje się wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Standardowo na takich warsztatach możemy zauważyć podział na cztery moduły: wprowadzenia do przedsiębiorczości, biznes planu, marketingu oraz księgowości. Kolejnym krokiem jest indywidualne doradztwo, które zwykle obejmuje wstępną ocenę szans na powodzenie przedsięwzięcia, pomoc w przygotowaniu analizy finansowej czy biznes planu, czy też pomoc w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy.
Dzięki funkcjonowaniu fundacji pomagającym osobom bezrobotnym odnaleźć się na rynku pracy wiele osób wykluczonych społecznie odzyskała wiarę we własne siły. Założyły one działalność gospodarczą, albo planują takową założyć w najbliższej przyszłości. Fundacje pomagają wielu osobom, a ich funkcjonowanie na rynku nieraz jest nieoceniona. Jeżeli jesteś osobom bezrobotną i planujesz założyć działalność gospodarczą, poszukaj najbliższej fundacji tego typu. To będzie bardzo dobry krok.

Podziel się swoim zdaniem.