Bony dla bezrobotnych

10-nowych-zlotychLudzie młodzi, a więc tacy, którzy nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, którzy nie mogą znaleźć pracy coraz częściej korzystają z nowej formy aktywizacji zawodowej, a więc bonów. Czym są owe bony i jakie wyróżniamy rodzaje? Wyróżniamy cztery rodzaje bonów, a więc bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie. Pierwszy rodzaj bonów to bon stażowy. Polega on na możliwości skierowania na staż do wybranego przez siebie pracodawcy i sfinansowania stypendium. Staż trwa 6 miesięcy, po którym pracodawca ma w obowiązku zatrudnić stażystę na kolejne 6 miesięcy. Osoba bezrobotna otrzymuje w tym czasie kwotę 120% zasiłki, 50-plna więc niecałe 1000 zł, ale również możliwość dofinansowania kosztów dojazdów, kosztów badań lekarskich czy psychologicznych. Pracodawca natomiast w tracie 6 miesięcznego zatrudnienia otrzymuje premię w wysokości ponad 1500 zł. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję na wysłanie bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie. Sfinansowane będzie do 100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli na tą chwilę nieco ponad 4100 zł, wskazanego kursu szkoleniowego. Przy tym bonie również można sfinansować koszty badań lekarskich, psychologicznych, przejazdu, ale również zakwaterowania. Prócz tego wszystkiego można również otrzymać stypendium w wysokości 120% zasiłku.
Kolejny bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia oraz składek zusowskich. Warunek to zatrudnienie przez okres co najmniej 18 miesięcy. Pracodawca otrzymuje refundację przez pierwszy rok zatrudnienia bezrobotnego, a przez kolejne 6 miesięcy opłaca już standardowe składki. Ostatni bon na zasiedlenie jest przeznaczony dla osób planujących podjęcie pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Dzięki temu można ubiegać się o ponad 8000 zł (200% przeciętnego wynagrodzenia). Warunki to co najmniej 80 km między miejsce zamieszkania a miejscem prowadzenia działalności lub zatrudnienia lub 3 godziny jazdy dziennie. Kolejny to otrzymywanie co najmniej minimalnej kwoty brutto przewidzianej przepisami prawa oraz zatrudnienie przez okres minimum 6 miesięczny.
Do połowy obecnego roku z bonów skorzystało wielu młodych ludzie. W przypadku bonu stażowego było to ponad 21 tysięcy osób, bonu 2-złoteszkoleniowego ponad 10,5 tysiąca osób, bonu zatrudnieniowego prawie 5,5 tysiąca osób, a ostatniego ponad 12 tysięcy młodych ludzi. Dzięki wprowadzeniu bonów urzędy pracy mają większe możliwości na pomoc osobom młodym w znalezieniu zatrudnienia. Zmieniono także przepisy dotyczące definicji młodej osoby – teraz jest to każdy do 30 roku życia – poprzednio były to osoby do 25 roku życia.

Podziel się swoim zdaniem.