Bezrobocie w Polsce – I kwartał

bezrobocieBezrobocie w Polsce zawsze było problemem. Raz większym, raz mniejszym. W żadnym państwie nigdy nie będzie tak, że bezrobocia nie będzie, jest to w praktyce niemożliwe. Jak wygląda jednak bezrobocie w 2018 roku w Polsce? Mamy dane, oto one.

potrzbna_pomocŚrednia stopa bezrobocia w Polsce jest dość niska i wynosi 6,6 (dane na marzec 2018). Jest to jeden z najlepszych wyników w historii i mimo, że spada cały czas to jest to swego rodzaju fikcja. Dane wskazują, iż są regiony gdzie stopa bezrobocia od lat utrzymuje się na niezmiennym wysokim poziomie. Takim przykładem jest województwo warmińsko-mazurskie, w którym to stopa bezrobocia na koniec marca wniosła 11,8%, co jest niemal dwukrotnie wyższym wynikiem niż średnia krajowa. Województwa kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie i podkarpackie również nie wypadają najlepiej. W nich stopa bezrobocia utrzymuje się z wynikiem bliskim 10%. Jakie wnioski można wyciągnąć? Dobrą wiadomością jest to, iż generalnie stopa bezrobocia spada we wszystkich województwach, zmniejszając przy tym ilość samych bezrobotnych. Według GUS liczba bezrobotnych wyniosła niecały milion i sto tysięcy i była niższa w porównaniu z poprzednim miesiącem oraz adekwatnym okresem roku poprzedniego. Według ekspertów poprawa na rynku pracy jest odczulana we wszystkich regionach, tyle że w części na większą skalę. Oczywiście ma ona również związek z pracą sezonową, budownictwem oraz turystyką. Ciekawe dane dotyczą samej struktury osób bezrobotnych. Otóż więcej bezrobotnych jest kobiet niż mężczyzn. Udział kobiet wynosi 54,1% i jest wyższy o 1,4% niż przed rokiem.

bezrobotnyW porównaniu z marcem ubiegłego roku zwiększył się odsetek osób wcześniej pracujących (o 0,5% do 86,9 %.) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (o 0,1 % do 30,9 %). Obniżył się natomiast odsetek osób bez  (o 0,3 %. do 85,1 %) oraz absolwentów (o 0,3 % do 3,4 %)” – piszą analitycy pracujący w GUS. Zmniejszył się również odsetek osób dudo trwale bezrobotnych o 1,4%, w wieku powyżej 50 lat o 1,1% oraz bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia o 0,8%. Zwiększył się natomiast udział osób bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia o 2,1%. Dane generalnie są optymistyczne, jednak trzeba pamiętać iż mocno związane są z sezonowością pracy, a na podsumowanie całego roku 2018 przyjdzie nam poczekać jeszcze około roku.

Podziel się swoim zdaniem.