Bezrobocie w 2019 roku

pieniadzePoziom bezrobocia w Polsce utrzymuje się na dość niskim poziomie. Jak jednak będzie wyglądał ten stan w roku 2019? Prognozy nie są najlepsze, czy czekają nas wielkie zmiany?

kasaEksperci twierdzą, że poziom bezrobocia a Polsce już nie będzie spadał. Najprawdopodobniej nie będzie również utrzymywał się na tym samym poziomie, tylko wzrośnie. Ostatnio poziom bezrobocia utrzymywał się na poziomie 5,7%. Przyjmuje się, iż bezrobocie na poziomie 3-5% jest bezrobociem fikcyjnym, a więc takim, które jest związane z przerwami w zatrudnieniu z różnych powodów. Może to być poszukiwanie pracy, zmiana miejsca zamieszkania czy sezonowość. Poziom bezrobocia fikcyjnego jest pozytywnie odbierany przez rynek. Wpływa na hamowanie nadmiernego wzrostu płac, na elastyczność rynku pracy oraz umacnia jego dyscyplinę. Najczęściej na bezrobocie fikcyjne wpływa poszukiwanie pracy. Mowa tutaj o poszukiwaniu zarówno przez pracowników jak i pracodawców. Obie strony poszukują dla siebie jak najkorzystniejszej oferty.

bezrobocieJak może wyglądać rok 2019? Wiadomo, że płace będą rosnąć, chociaż nie w tak dużym tempie jak w poprzednich latach. Niedługo granica 5000 zł brutto w sektorze przedsiębiorstw może zostać przekroczona. Kwota ta dotyczy jednak koło 1/3 polskich pracowników. Szacunki mówią, iż średnia może wynieść 4000 zł brutto. Na wzrost wpłynie rozwijająca się gospodarka oraz w dalszy ciągu trudność w znalezieniu odpowiednich zasobów ludzkich. Państwo podnosząc płacę minimalną przyczynia się do wzrostu kosztów zatrudnienia dla przedsiębiorców. Coraz większa ilość małych przedsiębiorców bankrutuje a inwestycje prywatne spadają. Te czynniki przyczyniają się do zwolnień, które będą generowały bezrobocie. Wzrost bezrobocia nie będzie znaczny jednak może być powtarzalny. Wyjściem z sytuacji wydawać się by mogło ograniczenie wzrostu kosztów przedsiębiorców poprzez zniwelowanie mocno rosnących wynagrodzeń minimalnych. Jednak to byłaby mało polityczna decyzja, dlatego przewiduje się, iż w kolejnych latach płaca minimalna również będzie rosła. Czy tak się stanie na pewno? Zobaczymy. My miejmy tylko nadzieję, iż bezrobocie w nowym roku pozostanie na podobnym poziomie co w roku 2018.

Podziel się swoim zdaniem.