Bezrobocie czyli co?

kolejka-po-praceW gazetach, telewizji a nawet w internecie na różnych portalach głośno mówi się o bezrobociu: a to, że zmalało, a to, że wzrosło, a to, że jest ukryte. I wygląda na to, że w naszym kraju jest tyle specjalistów od tego zjawiska, co samych bezrobotnych. Żeby jednak zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, należy przyjrzeć się bezrobociu, jego przyczynom, skutkom i rodzajom. Oto kilka informacji na ten temat.
Przede wszystkim zjawiskiem bezrobocia określa się sytuację, w której grupa pracowników zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia nie może go podjąć, gdyż nie znajduje możliwości zatrudnienia. Mierzy się je procentem siły roboczej, która nie znajduje pracy. Jest to zjawisko zaliczane do zjawisk społecznych, ponieważ dotyka wszystkich klas społecznych, a jego skutki i oddziaływanie są dotkliwe dla wszystkich członków społeczeństwa. To z jego powodu narastają lub maleją inne zjawiska społeczne, jak na przykład ubóstwo, poziom edukacji czy kwestie zdrowotne. Ponieważ dotyczy sporej grupy ludzi, członków społeczeństwa, nie może być bagatelizowana przez nikogo, kto bada lub zajmuje się niwelowaniem negatywnych zjawisk społecznych. Dlatego szukanie-pracywalka z wysokim lub rosnącym bezrobociem jest bardzo ważnym aspektem działania państwa.
Ponieważ bezrobocie jest zjawiskiem dość złożonym i szerokim, nie posiada jednej struktury czy rodzaju. W związku z tym można podzielić je na następujące kategorie: bezrobocie strukturalne, frykcyjne długookresowe, długotrwałe, ukryte, cykliczne, z własnej woli.
Bezrobocie strukturalne to takie bezrobocie, gdzie ze względu na kwalifikacje i wykształcenie, czy też do tej pory wykonywany zawód, nie można znaleźć pracy, ponieważ rynek nie potrzebuje takich specjalistów. Wynikać ono może z faktu, iż rynek i jego zapotrzebowanie na pracowników szybciej się rozwija niż następuje specjalizacja czy kształcenie nowoczesnej kadry. Ten rodzaj bezrobocia jest najbardziej trwały i ściśle powiązany z sytuacją na rynku. Wymaga, aby pracownik się przekwalifikował i dostosował do potrzeb rynkowych.
Przyglądając się i analizując zjawisko bezrobocia najciekawszym rodzajem okazuje się być bezrobocie ukryte i bezrobocie z wyboru. Bezrobocie ukryte rozumiane jest jako takie, które występuje wśród zatrudnionych. Osoby zaliczane do tej grupy nie są pokazywane w statystykach bezrobocia z uwagi na fakt, że taka osoba nie jest rejestrowana w urzędzie pracy. Osoby takie zarabiają, jednak nie są ubezpieczone. bezrobocieBezrobocie ukryte występuje najczęściej na wsi.
Drugim, ciekawym rodzajem bezrobocia jest bezrobocie z wyboru. Uznaje się, że jest ono związane z rozbudowaną pomocą socjalną, która pozwala na legalne niepracowanie i utrzymywanie się za pieniądze z różnych zasiłków. Jest ono dość niebezpieczne, ponieważ często prowadzi do zjawiska dziedziczenia bezrobocia. Niepracujący rodzice nijako pokazują swoim dzieciom w jaki sposób zdobywać legalne pieniądze od państwa bez wysiłku pracy. Problem ten najczęściej występuje w państwach, w których sfera socjalna jest bardzo rozbudowana, na przykład w krajach skandynawskich czy w Niemczech.

Podziel się swoim zdaniem.