Aktualności

Polsko-koreańskie seminarium energetyczne

Czwartek 13 września 2018

12 września 2018 r. odbyło się w Warszawie polsko-koreańskie seminarium „Cooperation in the era of Energy Transition” z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, instytutów naukowych oraz przedstawicieli przemysłu z Polski i Korei Południowej. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń z obszaru innowacji w energetyce, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej oraz elektromobilności. 

Strona polska pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józefa Sobolewskiego przedstawiła sytuację polskiej energetyki w kontekście planów zmniejszania emisji CO2 przez wprowadzanie energetyki jądrowej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Stronie koreańskiej przewodniczył były Wiceminister Handlu, Przemysłu i Energii Jae Do Moon.

Doświadczenia obu krajów – pomimo odmiennej aktualnie sytuacji własnych systemów energetycznych - wydają się zbieżne. Zarówno Polska jak i Korea Płd. dążą do znacznego obniżenia emisyjności całej gospodarki poprzez rozwój elektromobilności, utrzymanie lub wdrożenie energetyki jądrowej, obniżenie energochłonności przemysłu czy gospodarstw domowych. Doświadczenia tego azjatyckiego kraju – pomimo odmiennych uwarunkowań – wydają się cenne dla Polski.

Współorganizatorem wydarzenia ze strony koreańskiej była agencja Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) oraz Korea Energy Economics Institute (KEEI).
Facebook