Aktualności

Nauka w technice, medycynie i ochronie środowiska – NCBJ zaprasza do współpracy

Wtorek 10 maja 2016

Naukowcy ze Świerku dołączyli do III edycji akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Już w piątek, 13 maja br., zainteresowani współpracą z Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) będą mogli odwiedzić instytut i zapoznać się z jego ofertą.

Wszyscy chętni do odwiedzenia Narodowego Centrum Badań Jądrowych powinni wypełnić formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.ncbj.gov.pl. Naukowcy ze Świerku zapraszają w piątek, 13 maja br., w godz. od 10.00 do 15.00 (w ciągu całego dnia przewiduje się wejście pięciu grup liczących do 25 osób w godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00,14.00). Planowany czas prezentacji projektów w ramach Dni Otwartych to 1,5 godz. Organizatorzy zapewniają bezpłatny transport z Otwocka, a osobom korzystającym z prywatnych samochodów udostępniony zostanie niestrzeżony bezpłatny parking instytutu.

W ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich NCBJ zaprezentuje projekty zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dzięki pochodzącym z tego programu środkom (łącznie ok. 76 mln zł) w Świerku powstał m.in. Park Naukowo-Technologiczny. Inwestycje w infrastrukturę oraz nowoczesną aparaturę pozwoliły także wzmocnić potencjał instytutu w obszarach badań i rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Park Naukowo Technologiczny (PNT) stanowi zaplecze dla szybkiego wdrażania wyników badań do gospodarki. W przyszłości stanowić ma on dla regionu Otwocka lokalne centrum gospodarki opartej na wiedzy. PNT „Świerk” jest członkiem Otwockiego Klastra Nowych Technologii, do którego należą m.in. Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie. Zakres działalności parku będzie stopniowo adaptowany do okoliczności, a jego zasadnicze funkcje wiążą się z rozwojem technologii jądrowych oraz ich wykorzystaniem w przemyśle, medycynie, energetyce, ochronie środowiska, a także biologii i inżynierii materiałowej.

Park Naukowo-Technologiczny „Świerk” oferuje kompleksowe usługi doradcze i prawne, których głównym celem jest rozwój przedsiębiorczości i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań. Na zasadzie pomocy de minimis wspieramy przedsiębiorców od najwcześniejszych koncepcji powstawania spółek, aż po ich bieżącą działalność.

Oferta laboratoriów:
W nowopowstałym budynku PNT „Świerk” zlokalizowane jest osiem specjalistycznych laboratoriów, które służą rozwijaniu pomysłów realizowanych przez podmioty zewnętrzne samodzielnie lub we współpracy ze specjalistami z PNT.
1. Laboratorium elektroniki odpornej na promieniowanie z bogatym wyposażeniem pomiarowym, funkcjonujące we współpracy z laboratoriami i grupami badawczymi NCBJ.
2. Laboratorium Industrialnych Badan Radiograficznych dla Mikroukładów, wyposażone w tomograf przemysłowy, który wykorzystywany jest do prześwietleń różnego rodzaju próbek (w zakresie od 0,5 m do 400 nm średnicy), co pozwala realizować m. in. precyzyjne badania układów scalonych.
3. Laboratorium druku 3D, wyposażone w pierwszą w Polsce drukarkę trójwymiarową, umożliwiającą druk z wykorzystaniem metali, w tym stali, brązu i złota, ale przede wszystkim stopów tytanu, w tym również tytanu dla zastosowań medycznych.
4. Laboratorium MEMS wyposażone w urządzenia pomiarowe pozwalające testować układy mikro elektro mechaniczne.
5. Clean room - wykonane w klasie ISO 8 pomieszczenie jest wykorzystywane do prac wymagających szczególnej czystości, takich jak np. mycie i przygotowanie struktur do dalszej precyzyjnej obróbki lub pomiary układów o bardzo małych rozmiarach.
6. Laboratorium testów nanomechanicznych - wyposażone w unikalne urządzenia pomiarowe pozwalające na pomiar własności materiałów w kontrolowanej atmosferze i w zakresie temperatur od 15 do 750° C
7. Laboratorium radiacyjnej modyfikacji materiałów zajmujące się wytwarzaniem warstw powstałych poprzez implantacje jonów na powierzchnie różnego rodzaju materiałów takich jak gumy, ceramika czy metale.
8. Laboratorium testów starzeniowych, wyposażone w komorę klimatyczną, co umożliwia testowanie zachowań urządzeń mechanicznych i elektronicznych pod wpływem zmian temperatury i wilgotności oraz pod wpływem wibracji.

W służbie nauki i gospodarki
Zmodernizowane Laboratorium Struktur Akceleracyjnych mieści się w nowoczesnym budynku o powierzchni 1400 metrów kwadratowych. To miejsce pracy ok. 50 interdyscyplinarnych specjalistów z zakresu szeroko rozumianych elektroniki, mechaniki, mikrofal i informatyki. Zlokalizowano w nim m.in. pracownie mikrofalowe , obróbki próżniowej oraz lutowania w próżni. Pracownie dysponują wysokiej klasy aparaturą niezbędna do testowania nowych rozwiązań technik akceleracji cząstek, a część z nich działa w reżimie podwyższonej czystości.

W Laboratorium badane i rozwijane są kluczowe komponenty akceleratorów elektronów, które z powodzeniem stosowane są w wielu dziedzinach życia, m.in. medycynie (do radioterapii chorób nowotworowych), w przemyśle (do radiografii masywnych obiektów), a także w obszarach związanych bezpieczeństwa państwa i jego granic (umożliwiają np. kontrolę ładunków wielkogabarytowych). Prowadzone w Laboratorium prace przyczyniają się także do poszerzenia wiedzy w zakresie fizyki. W nowych pracowniach powstaje akcelerator elektronów przeznaczony na potrzeby przygotowywanego przez CERN eksperymentu GBAR. Celem tego przedsięwzięcia jest bezpośredni pomiar własności grawitacyjnych antymaterii. Obserwując swobodny spadek atomów antywodoru badacze będą poszukiwali różnic w ich zachowaniu w stosunku do zwykłej materii. Niezbędne do utworzenia atomów antywodoru antyprotony dostarczy zespół akceleratorów CERN-owskich,a drugi składnik – pozytony –produkowane będą właśnie przez akcelerator powstały dzięki pracy Laboratorium Struktur Akceleracyjnych.

Pomiar, śledzenie i przewidywanie zanieczyszczeń powietrza
Gdy nad obszarem zamieszkałym stężenie pyłu zawieszonego wyraźnie i długotrwale przekracza normy u jego mieszkańców mogą wystąpić negatywne konsekwencje zdrowotne. Wyposażone w najnowsza aparaturę mobilne laboratorium pomiarów środowiskowych to unikalny w Polsce pojazd badawczy umożliwiający precyzyjne pomiary jakości powietrza atmosferycznego w dowolnie wybranym rejonie kraju. Nowoczesne analizatory zainstalowane w mobilnym laboratorium potrafią automatycznie i nieprzerwanie monitorować stężenie tlenków azotu, tlenku węgla i ozonu. Specjalnością stacji są w pełni zautomatyzowane pomiary pyłu zawieszonego w powietrzu. Aparatura laboratorium jest w stanie nie tylko określić stężenie drobin zawieszonego w atmosferze pyłu, ale także określić ich skład. Sprzęt umożliwia badanie najbardziej szkodliwych dla zdrowia cząstek pyłu zawieszonego o średnicach nawet kilkaset razy mniejszych od średnicy ludzkiego włosa.

Możliwe zastosowania gorącej plazmy
Naukowcy z Laboratorium Wiązek Jonowo-Plazmowych pracują nad ujarzmieniem plazmy, a ich prace są skierowane na możliwości wykorzystania plazmy w procesach technologicznych, szczególnie związanych z inżynierią materiałową. Proces modyfikowania powierzchni za pomocą dział plazmowych trwa ułamki sekund. Uzyskana energia strumienia cząstek jest dostatecznie duża, by w poddanym obróbce przedmiocie przetopić warstwę powierzchniową grubości mikrometra. Znajdujące się w plazmie jony pierwiastków wnikają do przetopionej warstwy metalu, która po ustaniu impulsu plazmowego krystalizuje. Laboratorium dysponuje działem elektronowym z wiązką o średnicy około 10 cm z wysokoprądowym implantatorem impulsowym. Dodatkowe oprzyrządowanie zapewnia odpowiednią diagnostykę jednorodności wiązki, gęstości energii i innych istotnych parametrów. Próbki materiałowe badane są za pomocą będącego na wyposażeniu laboratorium mikroskopu skaningowego, który pozwala na analizę pierwiastkową materiału przypowierzchniowego oraz tworzenie trójwymiarowych obrazów powierzchni.

Projekt 4Laby otworzył przed Laboratorium Wiązek Jonowo - Plazmowych szersze możliwości np. w zakresie badań dotyczących zagadnienia przyspieszania cząstek naładowanych w gorącej plazmie, wytwarzania odpornych na utlenianie w wysokich temperaturach warstw powierzchniowych stali, a także nowych materiałów (półprzewodników) dla spintroniki oraz energetyki słonecznej.

Źródło: NCBJ
Facebook