Agencje pracy tymczasowej

praca-przy-zbiorachAgencje pracy tymczasowej jak sama nazwa wskazuje świadczą usługi pracy tymczasowej, polegające na delegowaniu do wykonania na rzecz osób trzecich, osób o określonych umiejętnościach czy kwalifikacjach przez umówiony między stronami określony czas. Na rynku istnieje wiele podmiotów świadczących takie usługi, pomagających osobom bezrobotnym w znalezieniu zajęciach tymczasowego.
Agencje to nic innego jak przedsiębiorstwa których głównym celem jest rekrutacja, selekcja, zatrudnianie oraz stawianie do dyspozycji innych podmiotów osób fizycznych o odpowiednich kwalifikacjach. Osoby oddelegowane przez agencje są nazywane pracownikami tymczasowymi. Pracą tymczasową natomiast nazwiemy formą zatrudnienia, która nie zawiera cech charakterystycznych dla stosunku pracy. Będzie to najczęściej praca o charakterze sezonowym, okresowym czy doraźnym. Agencje pracy tymczasowej zatrudniają pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę na czas określony lub umów o pracę na czas wykonania określonego zadania. Co należy zrobić by móc skorzystać z usług takiej agencji? Należy podpisać z agencją pracy tymczasowej umowę na piśmie, która będzie zawierała następujące dane: rodzaj pracy, wymagane kwalifikacje, przewidywany okres wykonywania pracy, wymiar czasowy oraz miejsce wykonywania pracy. Jakie prawa posiada pracownik tymczasowy? Otóż pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni przez danego pracodawcę, na takim samym lub podobnym stanowisku. W przypadku naruszenia praw pracownika tymczasowego dotyczącego równego traktowania, może on poprzez agencję pracy tymczasowej dochodzić odszkodowania. Pracownikowi tymczasowemu przysługuje również urlop wypoczynkowy, w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy lub więcej niż jednego pracodawcy. W przypadku wykonywania pracy przez okres minimum 6 miesięcy, pracownikowi przysługuje urlop na żądanie zgodnie zapisami stosowanymi w kodeksie pracy. Umowa z pracownikiem może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem lub z okresem na który strony były umówione. Każde ewentualne roszczenia pracownika tymczasowego będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę agencji pracy tyagencja-pracy-tymczasowejmczasowej zatrudniającej tego pracownika.
Jakie korzyści daje praca tymczasowa? Elastyczny czas pracy – można ustalić w jakie dni i ile godzin będzie poświęcał pracownik by wykonać określone zadanie. Możliwość zdobycia niezastąpionego doświadczenia oraz nowych umiejętności. Dzięki pracy tymczasowej można „podreperować” własne umiejętności, sprawdzić się, a niekiedy zdobyć kwalifikacje na całkowicie nowym polu. Praca tymczasowa daje również perspektywę stałego zatrudnienia u danego pracodawcy, jeżeli pracownik się sprawdzi i będzie wykonywał swoje zadania sumiennie i uczciwie. Kolejną korzyścią jest możliwość zdobycia dodatkowego źródła dochodu mimo pracy np. na etat, bycia emerytem czy studentem.

Podziel się swoim zdaniem.