Poznaj atom

XII Szkoła Sterylizacji i Mikrobiologicznej Dekontaminacji

Środa 27 listopada 2013

W dniach 17 – 18 października 2013 roku w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej odbyła się kolejna szkoła poświecona zagadnieniom wykorzystania promieniowania jonizującego do radiacyjnej sterylizacji: wyrobów medycznych, przeszczepów, farmaceutyków, kosmetyków, ziół, przypraw ziołowych, żywności, opakowań, oraz obiektów o znaczeniu historycznym. W szkoleniu brało udział 35 osób reprezentujących firmy farmaceutyczne, medyczne, kosmetyczne, Banki Tkanek oraz przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

Podczas kursu poruszano również tematy radiacyjnej modyfikacji tworzyw polimerowych oraz identyfikacji napromieniowania żywności. Zasadniczym celem szkoły było podsumowania dorobku krajowych instytucji naukowo badawczych i produkcyjnych w zakresie radiacyjnej sterylizacji i mikrobiologicznej dekontaminacji.

Podstawową cechą wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz przeszczepów jest sterylność. Proces zabicia drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych można prowadzić różnymi metodami, dostosowanymi do aktualnych wymagań medycznych oraz rodzaju materiału, z którego wykonano dany wyrób. Na skalę przemysłową stosowane są głównie dwie metody sterylizacji: gazowa, wykorzystująca toksyczne właściwości tlenku etylenu i radiacyjna, w której bakteriobójczo działa promieniowanie jonizujące.

W Polsce mimo od lat prowadzonej akcji edukacyjnej i popularyzatorskiej, techniki radiacyjne są nadal mało znane. Niedostatecznie promuje się unikalne zalety tej metody tj.: dużą wydajność, niezawodność, brak szkodliwych pozostałości po napromieniowaniu, możliwość wykorzystania produktu bezpośrednio po wykonanym procesie sterylizacji oraz możliwość prowadzenia procesu w zbiorczym opakowaniu handlowym.

Kursy organizowane co dwa lata przez IChTJ dają unikalną okazję zdobycia podstawowej wiedzy w zakresie radiacyjnej modyfikacji materiałów ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sterylizacji radiacyjnej. Zagadnienia dotyczące: podstaw oddziaływania promieniowania jonizującego na materię, konstrukcji dużych źródeł promieniowania jonizującego, podstaw dozymetrii, zasad bezpieczeństwa radiologicznego, kwestii radiacyjnej degradacji materiałów, ekonomiki procesu obróbki radiacyjnej z dowolnej dziedziny związanej z wykorzystaniem na skalę przemysłową promieniowania jonizującego. Omawiano również praktyczne kwestie dokumentacji rejestracyjnej i wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, wyznaczania dawki sterylizacyjnej, walidacji itd. Słuchaczami szkoły byli producenci wyrobów medycznych, farmaceutycznych i opakowań, pracownicy banków tkanek, szpitali, wytwórcy wyrobów z tworzyw polimerowych i konserwatorzy dzieł sztuki. Wykładowcami szkoły byli pracownicy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Politechniki w Łodzi, Centralnego Banku Tkanek w Warszawie oraz WZF Polfa SA.

Szkołę wsparło finansowo Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Materiały konferencyjne, w tym prezentacje wszystkich wykładowców, są dostępne w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Źródło: IChTJ
Facebook