Poznaj atom

Wymiana doświadczeń z fińskim przemysłem jądrowym

Środa 29 kwietnia 2015

W dniach 14-16 kwietnia 2015, z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki, zorganizowana została w Finlandii misja gospodarcza z udziałem polskich przedsiębiorstw oraz izb gospodarczych zainteresowanych pogłębieniem współpracy z fińskim przemysłem jądrowym.

W ramach trzydniowej misji przedstawiciele polskich izb gospodarczych, ośrodków naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Grupy Energetycznej, Ministerstwa Gospodarki wraz z grupą 20 polskich przedsiębiorców spotkali się z fińskimi odpowiednikami. Celem rozmów była wymiana doświadczeń związanych z budowaniem kompetencji krajowego przemysłu kooperującego z energetyką jądrową.

Istotnym elementem wydarzenia była promocja polskich przedsiębiorstw przemysłowych zainteresowaniem nawiązania lub rozszerzenia współpracy z fińskim sektorem jądrowym. Finnuclear Association – fińska izba gospodarcza przemysłu jądrowego – goszcząca polską delegację w drugim dniu misji – zaaranżowała kilkadziesiąt spotkań pomiędzy polskimi firmami a fińskimi członkami stowarzyszenia, głównie przedsiębiorstwami, innymi izbami gospodarczymi i ośrodkami naukowo-badawczymi. Oprócz dwustronnych spotkań ze stroną przemysłową przedstawiciele polskiej misji gospodarczej odbyli również rozmowy z Ministerstwem Zatrudnienia i Gospodarki, Izbą Gospodarczą z Raumy (na terenie której znajduje się elektrownia jądrowa) oraz dyrekcją elektrowni jądrowej Olkiluoto.

W związku z podobnym charakterem programu jądrowego obu krajów (zakładającym zakup głównej technologii jądrowej od państw trzecich) oraz obopólnymi korzyściami, współpraca pomiędzy Polską a Finlandią w zakresie energetyki jądrowej będzie rozwijana w najbliższych latach.

Interesującym jest fakt relatywnie dużego poziomu poparcia wyrażanego przez Finów na rzecz energetyki jądrowej – zarówno na poziomie krajowym oraz w regionach, na terenie których zlokalizowane są istniejące i przyszłe elektrownie. W opinii większości Finów energetyka jądrowa odgrywa najważniejszą rolę w łagodzeniu zmian klimatycznych.

W ostatnich latach polski przemysł zapewnił znaczący wkład w rozbudowę fińskiej energetyki jądrowej – w budowie trzeciego bloku jądrowego w elektrowni Olkiluoto (francuski reaktor EPR) brało udział ponad 20 polskich przedsiębiorstw wykonując liczne, zaawansowane technicznie i technologicznie prace budowlano-montażowe bezpośrednio oraz dostarczając określone komponenty z polskich fabryk. Na budowie Olkiluoto 3 nadal obecne są polskie przedsiębiorstwa, o czym świadczą np. wielojęzyczne informacje BHP – również w języku polskim - umieszczane w wielu miejscach budowy. Dyrekcja budowy, dbając o komfort i bezpieczeństwo wielojęzycznej grupy specjalistów pracujących na terenie elektrowni zapewnia między innymi polską wersję czasopisma What’s on – miesięcznika prezentującego bieżące wydarzenia placu budowy Olkiluoto 3

Finlandia posiada obecnie 2 pracujące elektrownie jądrowe – Loviisa i Olkiluoto (odpowiednio po 2 reaktory PWR i 2 BWR o łącznej zainstalowanej mocy 2 736 MWe), które zapewniają łącznie ok. 30% krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną (dane z 2012 r.). W związku z dużym udziałem importu w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Finlandia dąży do zwiększenia udziału energii jądrowej poprzez budowę kolejnych reaktorów: w elektrowni Olkiluoto (1 EPR – 1600 MWe) oraz rozpoczyna budowę trzeciej elektrowni w miejscowości Pyhäjoki (1 VVER - 1200 MWe).

Facebook