Poznaj atom

Współpraca polskiego i brytyjskiego przemysłu jądrowego

Czwartek 29 stycznia 2015

W dniach 20-23 stycznia 2015, z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki oraz przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zorganizowano w Wielkiej Brytanii warsztaty z udziałem przedstawicieli polskiego i brytyjskiego przemysłu zainteresowanego rozwijaniem współpracy na rzecz energetyki jądrowej.

W ramach czterodniowego warsztatu przedstawiciele polskich izb gospodarczych, konfederacji pracodawców, ośrodków naukowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Grupy Energetycznej oraz Ministerstwa Gospodarki spotkali się z brytyjskimi odpowiednikami, w celu wymiany doświadczeń związanych
z budowaniem kompetencji krajowego przemysłu kooperującego z energetyką jądrową.

Przypadek Wielkiej Brytanii jest szczególnie interesujący pod kątem realizacji polskiego programu energetyki jądrowej, również w kontekście przygotowania krajowego przemysłu do uczestniczenia w realizacji prac. Pomimo odmiennej sytuacji ekonomicznej tego kraju, stopnia rozwoju przemysłu oraz faktu posiadania już elektrowni jądrowych, pewne rozwiązania – zarówno instytucjonalne jak i organizacyjne – wydają się możliwe do wdrożenia w Polsce. Należy pamiętać, że Wielka Brytania zamierza wybudować
w najbliższej przyszłości elektrownie jądrowe bazując na technologiach zakupionych od państw trzecich (Francji, Japonii, USA). Dodatkowo, kraj ten jest członkiem Unii Europejskiej co nakłada na niego – podobnie jak w przyszłości w Polsce – zakaz formalnego faworyzowania krajowych podmiotów w stosunku do innych przedsiębiorstw europejskich. Sprawia to, że polski program jądrowy jest w wielu kwestiach zbieżny z programem brytyjskim.

W celu zapewnienia możliwie dużego udziału krajowego przemysłu w cywilnym programie jądrowym, Wielka Brytania podjęła szeroko-zakrojone przygotowania bazując na unikatowym modelu współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w przemysł jądrowy:
• Strona rządowa: Department of Energy & Climate Change, Business, Innovation & Skills oraz UK Trade & Investment to 3 oddzielne ministerstwa/agencje, które wspólne tworzą politykę w zakresie kształtowania ram prawnych, regulacyjnych oraz finansowych, stymulujących krajowy przemysł jądrowy,
• Strona przemysłowa: Nuclear Industry Association oraz Nuclear Industry Council to izba przemysłu jądrowego oraz organ konsultacyjny przemysłu jądrowego z Rządem,
• Strona R&D, naukowa oraz uniwersytecka: Nuclear Advanced Manufacturing Research Center, National Nuclear Laboratory i National Skills Academy for Nuclear - organizacje wspierające odpowiednio komercjalizację działań R&D w przedsiębiorstwach produkcyjnych, współpracę nauka-przemysł oraz szkolenia dla przemysłu jądrowego.

W ramach czterodniowego warsztatu polscy eksperci wymienili doświadczenia z przedstawicielami powyższych ministerstw i organizacji. Wydarzenie posłużyło również do zaprezentowania oferty polskiego przemysłu dla realizacji określonych prac w brytyjskich elektrowniach jądrowych oraz ewentualnej realizacji projektów na rynkach państw trzecich.


Facebook