Poznaj atom

Współpraca dozorów jądrowych Polski i Francji

Wtorek 10 lipca 2012

Państwowa Agencja Atomistyki popisała umowę o współpracy z francuskim urzędem dozoru jądrowego ASN. Porozumienie to ma umożliwić wymianę informacji dotyczących licencjonowania obiektów jądrowych, np. elektrowni - wskazuje się w komunikacie PAA.

Jak podkreśliła PAA, francuski urząd dozoru ASN (Autorite de Surete Nucleaire) jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych na świecie, m.in. sprawuje dozór m.in. nad 58 francuskimi reaktorami energetycznymi, czyli blisko 40 proc. takich reaktorów eksploatowanych obecnie w UE.

Agencja poinformowała w komunikacie, że umowa z ASN umożliwi wymianę informacji dotyczących m.in. przepisów i procedur, doświadczeń eksploatacyjnych, postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. Ma też ułatwić współpracę w opracowywaniu standardów bezpieczeństwa, a także wymianę doświadczeń i praktyk.
PAA przypomniała, że w 2010 r. podobną umowę podpisała z amerykańską komisją dozoru jądrowego (NRC - Nuclear Regulatory Commission), a na jej podstawie przystąpiono do realizacji porozumień szczegółowych, umożliwiających wdrożenie w Polsce amerykańskich zaawansowanych symulacji działania i zdarzeń w elektrowniach jądrowych.
Wcześniej PAA podpisała już umowy z urzędami dozoru jądrowego Austrii, Danii i Norwegii oraz wszystkich państw sąsiadujących z Polską. Zasadniczymi zadaniami Państwowej Agencji Atomistyki jest nadzór nad działalnością związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz ocena sytuacji radiacyjnej kraju. Zgodnie z Prawem atomowym, nadzorcza rola PAA rozciągnie się na program polskiej energetyki jądrowej. Agencja będzie m.in. oceniała i licencjonowała technologię i poszczególne etapy budowy, uruchomienia i działania elektrowni jądrowych.

W planach rządu jest uruchomienie dwóch siłowni o łącznej mocy 6 tys. MW. Według wybranej na inwestora Polskiej Grupy Energetycznej, pierwszy blok jądrowy miałby zacząć działać w 2022-2023 r.

Źródło: PAP

Facebook