Poznaj atom

Wizyta brytyjskiego dozoru jądrowego w PAA

Wtorek 03 czerwca 2014

29 maja br. kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki spotkało się kolejny raz w tym roku z przedstawicielami brytyjskiego dozoru jądrowego ONR (Office for Nuclear Regulation). Obie strony uzgodniły, że we wrześniu podpiszą oficjalne porozumienie o współpracy.

Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany organizacyjne i strukturalne w PAA w ciągu ostatnich kilku lat oraz rozwój kontaktów międzynarodowych Agencji, a także wyniki misji IRRS, zmiany w Prawie atomowym i kwestie komunikacji społecznej. Strona brytyjska przedstawiła ostatnie zmiany, jakie zaszły w brytyjskich regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego. ONR podzielił się także swoimi doświadczeniami w dziedzinie zmian systemu zarządzania.

Przedstawiciele PAA i ONR rozmawiali na temat możliwości szkolenia pracowników PAA w brytyjskim dozorze jądrowym. Szkolenia u zagranicznych dozorów jądrowych (tzw. on-the-job training) są elementem przygotowania PAA do nadzorowania procesu budowy i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Uzgodniono, że we wrześniu obie organizacje podpiszą deklarację o współpracy.

W spotkaniu z ramienia ONR brali udział: prezes John Jenkins oraz Ian Phillips, odpowiedzialny za relacje rządowe. Polski dozór reprezentował Prezes Janusz Włodarski oraz dyrektor generalny urzędu i dyrektorzy departamentów.

Było to kolejne z cyklu spotkań pomiędzy brytyjskim a polskim dozorem jądrowym. Wcześniej polska delegacja złożyła trzydniową wizytę techniczną w ONR, podczas której m.in. zwiedziła zakłady w Sellafield. Podczas wizyty eksperci ONR przekazali stronie polskiej szereg doświadczeń z zakresu licencjonowania nowych obiektów jądrowych.

Źródło: paa.gov.pl
Facebook