Poznaj atom

W Ministerstwie Gospodarki dyskutowano o kontraktach różnicowych

Piątek 11 lipca 2014

W ramach publicznej debaty nad koniecznością wypracowania systemów wsparcia dla długoterminowych i kapitałochłonnych inwestycji w energetyce, Ministerstwo Gospodarki zorganizowało spotkanie poświecone brytyjskiemu mechanizmowi kontraktów różnicowych (Contract for Difference – CfD).

Na zaproszenie Ministerstwa oraz inwestora pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - spółki PGE S.A., warsztat poprowadzili przedstawiciele firmy EDF Energy UK: Steve Hargreaves, Guy Buckenham i Ben Fawcett, którzy uczestniczyli w opracowywaniu szczegółowych rozwiązań w zakresie kontraktu różnicowego oraz w negocjacjach z brytyjskim rządem, zakończonych podpisaniem w październiku ubiegłego roku porozumienia ws. wstępnych warunków kontraktu inwestycyjnego dla planowanej elektrowni jądrowej Hinkley Point C.

Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania brytyjskiej reformy rynku energii, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów różnicowych. Omówiono również zagadnienie udziału stron i zasad współpracy interesariuszy (inwestora, rządu, regulatora), zarówno na etapie tworzenia jak i implementacji projektu oraz kwestie kontroli na poziomie rządowym. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Skarbu Państwa, Urzędu Regulacji Energetyki, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ministerstwa Gospodarki oraz spółek PGE S.A.i PGE EJ 1 Sp. z o.o. - spółki odpowiedzialnej za realizację projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Kontrakt różnicowy jest jednym z kluczowych instrumentów brytyjskiej reformy rynku energii, której celem jest wspieranie budowy źródeł niskoemisyjnych, w tym odnawialnych źródeł energii (OZE), elektrowni węglowych wyposażonych w system wychwytywania i składowanie dwutlenku węgla (CCS) oraz elektrowni jądrowych. W kontekście obecnych uwarunkowań na europejskim rynku energii, w tym braku wystarczających impulsów rynkowych do przeprowadzenia inwestycji w nowe moce wytwórcze, mechanizm kontraktu różnicowego wzbudził żywe zainteresowanie w państwach UE. W chwili obecnej trwa w Komisji Europejskiej postepowanie notyfikacyjne, w ramach którego badana jest zgodność pakietu pomocowego dla elektrowni Hinkley Point z zasadami wspólnego rynku. Polska, jak również inne kraje UE, realizujące duże programy inwestycyjne w energetyce bardzo uważnie śledźą ten proces.

Facebook