Poznaj atom

Tomasz Jackowski (NCBJ): Polska po raz pierwszy w NURETH 15

Poniedziałek 20 maja 2013

Po raz pierwszy w historii Polska uczestniczyła w obradach międzynarodowych ekspertów zrzeszonych w NURETH 15 (NUclear REactor Thermal Hydraulic). Jako przedstawiciel naszego kraju, który uczestniczył w tym wydarzeniu, muszę podkreślić, że udział w międzynarodowej konferencji o takiej skali przyniósł ponad spodziewane rezultaty. Zakończone właśnie spotkanie we Włoszech było nie tylko istotnym miejscem do wymiany i doświadczeń poszczególnych krajów w zakresie techniki reaktorowej, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia cieplno-przepływowe ale również miejscem kreowania kierunków dalszego rozwoju energetyki jądrowej.

W konferencji NURETH 15 udział wzięło blisko 700 osób z 15 państw, w tym czołowi przedstawiciele organizacji takich jak OECD, MAEA, ośrodków akademickich jak również przedstawiciele przemysłu. Co ciekawe wśród nich znaleźli się również Polacy, którzy wiele lat temu zaangażowani byli w ówczesny program jądrowy. Nie mając perspektyw pracy w swojej dziedzinie wyjechali oni do różnych krajów świata jak USA, Kanada, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Francja. Dziś są niezwykle cenionymi ekspertami w dziedzinie energetyki jądrowej.

Podczas konferencji NURETH 15, na specjalnych sesjach omawialiśmy bieżący stan wiedzy o reaktorach jądrowych oraz wyznaczaliśmy trendy rozwoju nad jakimi będziemy pracować w przyszłości. Jest to najpoważniejsze forum wymiany informacji na temat studiów i badań dla wszystkich istniejących i nowych technologii reaktorowych. Omawia się tu prace nad rozwojem oraz walidacją i weryfikacją metod obliczeniowych zarówno przy pomocy kodów systemowych jak i szczegółowych analiz CFD. Podawane są tu wyniki benchmarków obliczeniowych i porównanie ich z wynikami eksperymentów.

Jestem głęboko przekonany, że wysiłki jakie czyni Narodowe Centrum Badań Jądrowych na arenie międzynarodowej przyczynią się do efektywniejszego rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. To właśnie dzięki naszym staraniom jesteśmy dziś nie tylko zapraszani na najważniejsze wydarzenia na świecie, ale uważa się nas, Polskę, za naprawdę poważnego partnera w międzynarodowych negocjacjach. Dzięki nim naukowcy ze Świerku i z instytucji z nami współpracujących mogą brać udział w światowych projektach zdobywając unikatową wiedzę, którą z powodzeniem możemy wykorzystywać na potrzeby naszego społeczeństwa. Dlatego niezwykle istotny jest udział polskich instytucji badawczych i dozorowych w podobnych konferencjach, co daje szansę na utrzymanie w kraju świeżo kształcącej się młodej kadry.

NCBJ
Facebook