Poznaj atom

Rząd o odpadach radioaktywnych

Wtorek 05 listopada 2013

Rząd zajmie się dzisiaj (5.11 br.) m.in. projektem nowelizacji Prawa atomowego. Propozycja dotyczy wprowadzenia europejskich rozwiązań ws. promieniotwórczych odpadów.

Nowelizacja Prawa atomowego wdraża tzw. dyrektywę Oettingera - czyli pakiet rozwiązań, dotyczących promieniotwórczych odpadów. Chodzi o ich klasyfikację, zasady postępowania czy składowania, jak również wytyczne, jakie mają spełniać składowiska tych odpadów, co ma zostać ujęte w specjalnie sporządzonym krajowym planie postępowania z odpadami, który ma mieć rangę uchwały RM.

W kwestii wypalonego paliwa jądrowego dyrektywa wskazuje jako najlepsze rozwiązanie składowiska głębokie (geologiczne). W uzasadnieniu projektu przypomniano, że w związku z planami budowy elektrowni jądrowych, sprawa ta w Polsce staje się aktualna, a prace nad takim składowiskiem należy zacząć jak najszybciej, bo potrwają one wiele lat. Wprowadzenie przepisów przewidzianych nowelizacją zapewni, że będą prowadzone one z najwyższymi standardami - podkreśla się w uzasadnieniu.

Nowelizacja wprowadza zasadę, że za odpady i ich zagospodarowanie odpowiada ten, kto je wytworzył, czyli np. operator elektrowni jądrowej, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci". Proponowane przepisy zakazują importu w celu składowania odpadów, niewytworzonych w Polsce. Zakazują też ich wywozu do innych państw UE bez podpisanej z nimi specjalnej umowy oraz eksportu do krajów, które nie dają gwarancji postępowania z nimi w bezpieczny sposób.

Żródło: pap.pl
Facebook